» üye girişi » sitemize üye olun
   
 
4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI
DÜZENLEYEN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/35)BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve kapsam
MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğin amacı; 1/9/2016 - 31/8/2020 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 –
(1) Bu Tebliğ; 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 –
(1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gergin halde bir ağ gözünün karşılıklı iki düğümü arasındaki mesafe (ek-1) olup ağın akış yönü dikkate alınarak, birbirini takip eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçümün ortalamasını,
b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde sürekli veya zaman zaman akan nehir, çay, ırmak, dere olarak adlandırılan suları,
c) Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı ile Suriye sınırı arasında kalan suları,
ç) Alamana ağı: Fanyalı ve fanyasız olabilen, mapa ve tel bulunmayan, alttan büzülmeyen, büzmeye yarayacak herhangi bir düzeneği bulunmayan, voli ağları olarak da adlandırılan çevirme ağlarını,
d) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
e) Balık boyu: Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy; ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, çatal boy; alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (ek-1),
f) Çanakkale Boğazı: Kuzeyde Çankaya Burnu (40° 25.222' N - 26° 41.987' E) ile (40° 24.230' N - 26° 45.465' E) koordinat noktasını; güneyde Mehmetçik Burnu Feneri (40° 02.465' N - 26° 11.301' E) ile Kumkale Burnu Fenerini (40° 00.511' N - 26° 11.904' E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-1),
g) Çapari: Bir beden üzerinde her biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla tüylü veya tüysüz, yemli veya yemsiz iğne bulunan olta takımını,
ğ) Çevirme ağı: Balıkların etrafını çevirmek ve bunları ağ içerisinde hapsetmek suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
h) Dip trolü: Su ürünleri avcılığında, kapı kullanılarak deniz zeminine temas etmek sureti ile çekilen trol ağlarını,
ı) Dolanan (sürüklenen) ağ (Drift-Net): Mantar yakası plastik yüzdürücüler ile donatılmış, kurşun yakası olmayan veya ağırlık takılsa dahi takılan ağırlık yeterli olmadığı için kendi ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgâr ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hareket eden uzatma ağı çeşidini,
i) Ege Denizi: Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) boylamı arasında kalan suları,
j) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevirme ağlarını,
k) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile olta iğnesi ucu arasındaki dik mesafeyi (ek-1),
l) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il müdürlüklerini,
m) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,
n) İstanbul Boğazı: Kuzeyde Türkeli (Rumeli) Feneri (41° 14.126' N-29° 06.764' E) ile Anadolu Fenerini (41° 13.101' N-29° 09.173' E); güneyde Ahırkapı Feneri (41°00.739' N - 28° 59.126' E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini (40° 59.553' N - 29° 00.893' E) birleştiren hatlar arasında kalan suları (Harita-2),
o) İstiridye boyu: Büyük kabuğun (sol kabuğun), baştaki tepe noktasından (umbo), dikey olarak inen çap uzunluğunu,
ö) Kerevit, deniz böceği ve istakoz boyu: Burnun dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna kadar olan kısmın uzunluğunu (ek-1),
p) Kum midyesi boyu: Kabukların birleşme noktasından dikey olarak inen çap uzunluğunu (ek-1),
r) Liman: Yükleme, boşaltma ve barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,
s) Mavi yengeç boyu: Kabuğun (karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu (ek-1),
ş) Mesafe: Anakara sahilinden veya özel olarak belirtilen kara parçalarından deniz istikametinde her yöne olan uzaklığı,
t) Mil:1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,
u) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun ortasından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen trol ağlarını,
ü) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,
v) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yaptıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan istihsal vasıtasını,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Yer Yasakları


Akdeniz’deki yer yasakları
MADDE 4 –
(1) Akdeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, İsdemir Özel Güvenlik Bölgesinde; (36° 45 13.880' N - 36° 11 31.064' E), (36° 45 11.360' N -36° 11 21.927' E), (36° 44 39.862' N- 36° 11 20.658' E), (36° 44 04.083' N-36° 11 30.428' E), (36° 43 50.575' N-36° 11 07.947' E), (36° 43 23.919' N-36° 10 51.995' E), (36° 43 09.789' N-36° 11 51.852' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-1),
b) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36°50'55" N -36°0724" E), (36°50'55" N - 36°08'40" E), (36°51'54" N -36°07'24" E), (36°51'54"N - 36°08'40"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-2),
c) Adana İli, Ceyhan İlçesi, Botaş Petrol Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; (36°52'08"N-35°55'06"E),(36°50'30"N-35°56'02" E), (36° 51'30"N - 35° 58'24"E), (36° 53'24"N - 35° 56'42"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-3),
ç) Adana İli, Yumurtalık İlçesi Sugözü Elektrik Santralinin bulunduğu (36° 50'24"N - 35° 53'48"E), (36° 50'06" N - 35° 54'36"E), (36° 49'42" N - 35° 54'12" E), (36°49' 26" N - 35° 53'54" E), (36° 50'00" N - 35° 53'00" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-4),
d) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Yumurtalık Balıkçı Barınağı Feneri (36° 45.980' N- 35° 47.717' E), Kale (36°46.134' N - 35°47.817' E) ve Emniyet Tesisleri (36°46.425 'N - 035°47.727' E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-3-5),
e) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Kokar Burnu (36° 42.591'N - 35° 42.921'E) ile Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 46.044'N - 35° 47.498'E) arasında çekilen hattın batısında kalan alanda uzatma ağları dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-3-6),
f) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36°33.599' N - 34°14.959' E), (36°33.497' N -34°15.276' E), (36°34.069' N -34°15.875' E), (36°34.216'N-34°15.545'E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-4-1),
g) Mersin İli, Taşucu ilçesinde Ağalar Bakım Koruma Amirliği Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (36 17.579 N -33 50.825 E), (36 16.67 N -33 50.547 E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-4-2),
ğ) Mersin İli, Aydıncık İlçesinde; Sancak Burnu (36° 07.480'N - 33° 23.608'E) ile Bozyazı İlçesi Kızılliman Burnu (36° 04.243'N - 33° 04.708'E) arasında kalan karasularımızda uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-4-3),
h) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılliman mevkii Arap Burnu (36° 05.200'N - 33° 05.466'E) ile Gökçevlik (36° 06.500'N - 33° 06.633'E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-4),
ı) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Karaağan Burnu merkezde kalacak şekilde (36° 02.282' N - 32° 41.907'E),(36° 02.129' N - 32° 43.150'E) koordinat noktaları arasındaki 1 millik sahil şeridinde, kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-5),
i) Antalya İli, Kaş İlçesinde;
1) Kekova Adası mevkiinde;
- Karalos Limanı içinde; (36° 10'58'' N - 29° 53'26'' E) ile (36° 10'59'' N - 29° 53'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-1),
- (36° 10'32'' N - 29° 52'45'' E) ile (36° 10'27'' N - 29° 52'46'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-2),
2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09'33'' N - 29° 46'40'' E) ve (36° 09'19'' N - 29° 46'36'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-3),
3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766') koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-5-4),
4) Beşadalar mevkiinde; (36° 10'03' N - 29° 37'31'' E), (36° 09'10'' N - 29° 36'50'' E), (36° 08'52'' N - 29° 36'59'' E), (36° 09'05' N - 29° 38'08'' E), (36° 09'25'' N - 29° 38'29'' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-5-5),
5) İnceburun mevkiinde; (36° 11'04'' N- 29° 39'02'' E) ile (36° 11'00'' N- 29° 38'32'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-6),
6) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11'15' N- 29° 36'17'' E), (36° 11'12' N- 29° 36'40'' E), (36° 11'49' N- 29° 37'01'' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-5-7),
j) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-6);
su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 48.200’E) ile Eşen Çayı (36° 17.590’N - 29° 15.820’E) arasında kalan karasularımızda (Harita-7), 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında köpek balığı avcılığı yasaktır.

Ege Denizindeki yer yasakları
MADDE 5 –
(1) Ege Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Muğla İli, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Lagününde (Harita-8-1),
b) Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38.824’ N - 29° 05.896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38.517’ N - 29° 06.075’) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-2),
c) Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde (36° 48.937' N-28° 28.698' E), (36° 48.720' N-28° 28.691' E), (36° 47.040' N-28° 24.399' E), (36° 47.264' N-28° 24.376' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinde, bu bölge içinde kalan alanda ikamet eden balıkçıların faaliyetleri için Muğla İl Müdürlüğü ile Aksaz Deniz Üs Komutanlığı arasında belirlenen esaslar dâhilinde tanınan istisnalar hariç olmak üzere (Harita-8-3),
ç) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Yalancı Boğazın her iki tarafında; (36° 48.817'N - 28° 18.294'E),(36° 48.994'N - 28° 18.849' E), (36° 49.173'N - 28° 18.060’E 36° 49.304'N- 28° 18.768’E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-8-4),
d) Hisarönü Körfezinde;
1) (36°46.087' N- 28°06.104' E), (36°46.243' N - 28°06.753' E), (36°46.507' N - 28°06.789' E), (36°46.450' N - 28°07.361' E ), (36°45.072' N - 28°07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-9-1),
2) (36°46.361' N - 28°02.223' E) ile (36°46.366' N- 28°02.374' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-2)
3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında (36°44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-3),
4) Kargı Koyunda, (36°42.114' N - 27°41.155' E) ile (36°41.824' N- 27° 40.787'E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-9-4),
e) Gökova Körfezinde;
1) Bördübet Limanında; (36° 49.810' N - 28° 02.293' E) ile (36° 48.045' N - 28° 02.552 'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-1),
2) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N - 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-10-2),
3) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58.933' N -28° 11.815' E) ile Andızlı Burnunu (36° 56.912' N -28° 10.805' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-3),
4) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 59.943'N - 28° 13.242'E) ile (37° 00.153'N - 28° 14.761'E) koordinat noktasını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda Harita-10-4),
5) Akyaka’da; (37° 03.041'N - 28° 18.600'E) ile (37° 01.461'N - 28° 18.598'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda Harita-10-5),
6) Akbük Limanında; (37° 01.431'N - 28° 06.863'E) ile (37° 02.108'N - 28° 06.915'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-10-6),
f) Muğla İli, Bodrum Yarımadasında; Kızılyar Burnu (37° 09.508' N - 27°19.358' E) ile Gemitaşı (37° 09.088' N - 27°15.709' E), Büyük Kiremit Adası (37° 05.169' N - 27°12.834'E), Çavuşadası (37° 02.981' N - 27°12.228' E) ve Karabakla Burnunu (37° 02.387' N - 27° 13.812' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-11-1),
g) Muğla ili, Akbük Körfezinde; Gevrek Adası (Prasa Adası) (37°09.50' N - 27°23.66' E) ile Değirmen Koyu (37°15.80' N - 27°27.50' E) arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında kalan alanda, barınmak amacıyla giriş ve çıkışlar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme ağları ile (Harita-11-2),
ğ) Aydın İli, Dilek Geçidinde; Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sahilinde bulunan Zeytin Burnu (37° 41.256' N - 27° 03.930' E) ile Tavşan Adası (37° 39.057' N - 27° 00.058' E) arasında kalan alanda, sahilden itibaren 200 m.’lik mesafe içinde (Harita-11-3),
h) Kuşadası Körfezinde; Güvercinada (37° 51.835'N - 27° 14.789' E) ile Setur Marina Mendireğinin (37° 52.382' N - 27° 15.659' E) güney doğusunda kalan alanda (Harita-11-4),
ı) İzmir İli, Seferihisar İlçesi Sığacık Koyunda; Dalyan Burnu (38° 11.953' N -26° 46.566'E) ile Minaretaşı (38° 12.182'N- 26° 46.738'E) arasında çekilen hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-12-1),
i) İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Fener Burnu (38°19.437' N - 26°17.015' E) ile karşısındaki (38°19.706' N - 26° 17.752' E) koordinatlarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-12-2),
j) İzmir İli, Karaburun Yarımadası Mordoğan Beldesinde; Ardıç Burnu (38° 31.887’ N - 26° 37.478' E) ile (38° 31.903' N - 26° 37.689' E), (38° 31.347' N - 26° 37.689' E) koordinat noktalarını Ege Üniversitesi Ziraat Deneme İstasyonuna (38° 31.347' N - 26° 37.481'E) birleştiren alanda (Harita-12-3),
k) İzmir Körfezi’nde, Uzunada Deniz Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı Uzunada’nın kıyısından itibaren 500 metrelik mesafe içinde (Harita-12-4),
l) İzmir Limanında; balıkçı gemilerinin Bostanlı Balıkçı Barınağına giriş ve çıkışları serbest olmak üzere, Bostanlı Sazburnu (38°27.55' N-027°05.40' E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi (38°24.35' N-027°04.30' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-12-5),
m) Karasularımızın İzmir İli sınırları içinde kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Kapan Burnu (38° 32.689’N - 26° 48.880’E) ile güneyde Çilazmak Burnu (38° 27.060’N – 26° 54.277’E) arasında kalan sahil şeridinde, 10 metreden daha sığ sularda pinter ile (Harita-12-6),
n) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu(38°31.94'N-26°37.51'E) ile Eskifener Burnu (38°40.26' N-26°44.98' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile (Harita-13),
o) İzmir İli, Foça İlçesinde (38° 39.942' N- 26° 44.114' E), (38° 39.099' N-26° 43.045' E), (38° 37.517' N-26° 43.100' E), (38° 36.536' N-26° 44.311' E), (38° 36.570' N-26° 46.464' E), (38° 36.876' N-26° 47.162' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan Amfibi Görev Grup Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinde (Harita-14-1),
ö) İzmir İli, Foça İlçesinde; Arslan Burnu (38° 44.602'N - 26°44.435'E) ile (38°44.533'N - 26°40.883'E), (38° 39.616' N - 26°39.996' E) ve Deveboynu Burnunu (38° 39.326'N -26°43.370'E) birleştiren alan içerisinde uzatma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışındaki avlanma araçlarıyla (Harita-14-2),
p) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevkiinde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait (38° 49.047' N- 26° 54.703' E), (38° 49.137' N - 26° 54.445' E), (38° 49.705' N - 26° 54.767' E), (38° 49.518' N - 26° 55.307' E) koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-14-3),
r) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33.294' N - 26° 40.371' E), (39° 33.224' N - 26° 41.533' E), (39° 33.488' N - 26° 42.310' E), (39° 33.358' N - 26° 42.359' E), (39° 33.024' N - 26° 41.581' E), (39° 33.103' N - 26° 40.312' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita-15),
s) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-16);
su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Balıkesir İli, Ayvalık Limanında; Dalyan Boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki geçit fenerini (39° 19.540' N - 26°38.428' E), (39° 19.138' N - 26°38.591' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, 15 Haziran - 31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışında ağız açıklığı 7.2 mm’den büyük iğnelerle yapılacak avcılık hariç olmak üzere, her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Harita-17)

Marmara Denizindeki yer yasakları
MADDE 6 –
(1) Marmara Denizi’ndeki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Kompleksi Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 11.817' N-26° 25.343' E), (40° 09.422' N-26° 24.550' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda kıyıdan itibaren 200 metrelik mesafe içinde (Harita-18-1),
b) Çanakkale ili Biga ilçesinde; İÇDAŞ limanında (40° 24.688 N - 27° 02.317' E), (40° 23.909' N-27° 02.561' E) koordinat noktalarını birleştiren hat ile mendirek arasında kalan alanda (Harita-18-2),
c) Avustralya Denizaltısı (A-E 2) batığının bulunduğu (40° 32' 50" N - 27° 16' 00" E) koordinat noktasında (Harita-19-1),
ç) Balıkesir İlinde, Gönen Çayı ağzı (40° 19' 38"N - 27° 38' 00"E) ile Denizkent (40°18' 15"N - 27° 30' 45" E) arasında kalan alanda 3 mil içerisinde, 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında (Harita-19-2),
d) Balıkesir İlinde, Erdek İlçesi Çınar Limanı doğu burnu (40° 23.497' N - 27° 48.536' E), (40° 23.073' N - 27° 48.533' E) koordinat noktası, Seyitgazi Burnu (40° 23.091' N - 27° 48.121' E) Tavşanlı adası Burnu (40° 22.655' N - 27° 47.425' E), Zeytin adası güney burnu (40° 23.653' N - 27° 47.273' E) ve liman mendireğini (40° 23.710' N - 27° 47.275' E) birleştiren hat ile sahil şeridi arasında kalan alanda (Harita-19-3),
e) Bursa İlinde, İmralı adası etrafında; (40° 37' 00"N - 28° 27' 00" E), (40° 37' 00" N - 28° 37' 00" E), (40° 28' 00" N - 28° 37' 00" E), (40° 28' 00" N - 28° 27' 00" E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-19-4),
f) Yalova İlinde; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (40° 39.502'N - 29° 14.877'E), (40° 39.969' N-29° 14.877' E), (40° 39.969' N - 29° 15.022' E), (40° 39.488' N - 29° 15.022' E) koordinat noktaları içinde kalan alanda (Harita-20-1),
g) Yalova İli, Altınova İlçesinde, Hersek Burnu (40°44.465' N - 29° 30.894' E) ile Kocaeli İli, Karamürsel İlçesinde, Büyükdere Burnu (40°41.682' N - 29°37.138' E) arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 500 metre mesafe içerisinde (Harita-20-2)
ğ) İzmit Körfezinde;
1) Dilburnu D/G İstasyon Komutanlığı Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 44.340' N – 29° 30.717' E), (40° 44.587' N – 29° 30.798' E), (40° 44.567' N – 29° 31.714' E), (40° 44.145' N – 29° 31.726' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-20-3),
2) Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (40° 42.509' N – 29° 42.455' E), (40° 42.764' N – 29° 42.448' E), (40° 42.902' N – 29° 42.880' E), (40° 42.880' N – 29° 43.838' E), (40° 42.727' N – 29° 43.831' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-20-4),
3) Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (40° 43.639' N -29° 47.946' E), (40° 43.327' N -29° 49.813' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda, kıyıdan itibaren 750 metrelik mesafe içinde (Harita-20-5)
4) Başiskele Torpido Test ve Mühimmat Transit Depo Komutanlığı Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 43.017' N -29° 55.523' E), (40° 43.163' N -29° 55.427' E), (40° 43.470' N -29° 56.067' E), (40° 43.209' N -29° 56.225' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-20-6),
h) İstanbul İlinde; Caddebostan sahilindeki (40° 57.684' N - 29° 04.327' E) koordinat noktası, Kınalıada’nın kuzeybatısındaki (40° 53.526' N - 29° 01.014' E) koordinat noktası, Büyükada’nın kuzeyindeki (40° 49.931' N - 29° 07.368' E) koordinat noktası, Sedef Adasının doğu ucundaki (40° 50.892' N - 29° 09.006' E) koordinat noktası ile Kartal sahilindeki (40° 54.078' N - 29° 09.456' E) koordinat noktasını birleştiren hattın içerisinde kalan alanda uzatma, çapari ve olta dışında her türlü istihsal vasıtasıyla (Harita-21),
ı) İstanbul Boğazında;
1) Umuryeri Kompleksi Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 09.676' N - 29° 04.368' E), (41° 08.513' N -29° 04.326' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde kıyıdan itibaren 200 metrelik mesafe içerisinde (Harita-22-1),
2) İstanbul Boğaz Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 10.467' N -29° 05.268' E) , (41° 10.468' N - 29° 05.209' E), (41° 10.642' N -29° 05.175' E), (41° 10.709' N - 29° 05.188' E), (41° 10.735' N -29° 05.221' E), (41° 10.761' N -29° 05.322' E), (41° 10.735' N -29° 05.336' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içerisinde (Harita-22-2),
3) SAT Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 11.548' N -29° 07.136' E), (41° 11.190' N -29° 06.952' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-22-3),
i) İstanbul İli, Haliç içinde; Yeni Galata Köprüsünden (41° 01.312'N - 28° 54.476'E), (41° 01.084' N - 28° 54.309' E) itibaren Alibeyköy ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 03.862'N - 28° 56.582' E), (41° 03.892' N - 28° 56.919' E) kadar olan alanda (Harita-23-1),
j) Ambarlı Limanında, (40° 58.380' N - 28° 42.619' E) ile (40° 57.445' N - 28° 40.334' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-23-2)
k) İstanbul İli, Silivri İlçesinde; TPAO Kuzey Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 04.396' N-28° 11.445' E), (41° 03.010 'N -28°11.368' E), (41° 03.006' N -28° 12.042' E), (41° 04.330' N - 28° 12.135' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-3),
l) Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi’nde; Botaş Doğalgaz Terminali işletme sahası, Trakya Unı-Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra sistemlerinin bulunduğu; (40° 58' 00" N - 27° 58' 06" E), (40° 58' 00" N - 28° 00' 24" E), (41° 01' 50" N - 28° 00' 24" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-4),
m) Tekirdağ İli, Altınova açıklarında; belediye kanalizasyon sisteminin bulunduğu (40° 57.176' N-27° 29.517' E), (40° 56.484' N -27 30.751' E), (40° 56.274' N-27° 30.604' E), (40° 56.935' N -27° 29.432' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-5),
n) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında trafik ayırım şeridinde,
su ürünleri avcılığı yasaktır.

Karadeniz’deki yer yasakları
MADDE 7-
(1) Karadeniz’deki yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Bulgaristan sınırındaki Mutludere’nin denize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nusret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58' 48" N-28° 01' 36" E) itibaren doğuya çizilen (90°) 12 millik hattın kuzeyinde (Harita-24-1),
b) İstanbul İlinde; Kelağra (Galere) Burnu (41° 14.149' N - 29° 15.348' E) ile Dalyan Burnu (Kilyos başı) (41° 15.491’N - 29° 02.319’E) arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, tarak ve hidrolik sistem ile (Harita-24-2),
c) İstanbul İlinde Riva Deresinin denize döküldüğü yerin batısında kalan SAS Grup Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 13.294' N - 29° 12.035' E), (41° 13.497' N - 29° 11.894' E), (41° 13.483' N - 29° 12.881' E), (41° 13.398' N - 29° 12.923' E) koordinat noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-25),
ç) Düzce İli Akçakoca İlçesi açıklarında doğalgaz üretim platformu ve iletim hattı borularının bulunduğu, (41° 05' 78" N - 31° 11' 50" E), (41° 07' 50" N - 31° 11' 40" E), (41° 08' 58" N -31° 10' 20" E), (41° 08' 80" N - 31° 08' 60" E), (41° 08' 90" N - 31° 06' 70" E), (41° 10' 00" N - 31° 05' 00" E), (41° 11' 00" N -31° 06' 70" E), (41° 10' 90" N - 31° 08' 60" E), (41° 10' 40" N - 31° 11' 40" E), (41° 11' 05" N - 31° 13'80" E), (41° 09' 30" N - 31° 13' 50"E), (41°07' 50" N-31°14' 00" E), (41° 06' 10" N - 31° 14' 10"E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-26),
d) Samsun İlinde; Canik Balıkçı Barınağı mendireği (41° 16.265'N- 36° 23.054'E) ile Tekkeköy Tersane Limanı mendireği (41° 15.095' N - 36° 28.507' E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri, ETİ Bakır Tesisleri ve Cengiz Enerji Tesislerinin yer aldığı alanda (Harita-27),
e) Trabzon ili, Yomra İlçesinde Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünün bulunduğu bölgede (40° 58.119' N - 39° 50.497' E), (40° 58.424' N – 39 51.043' E), (40° 58.375' N - 39° 51.106' E), (40° 58.069' N - 39° 50.564' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-28-1),
f) Trabzon İli, Sürmene İlçesinde; balıkçı barınağı (40° 54.823' N - 40° 10.500' E) ile Kastel Deresi (40°54.764' N - 40°09.158' E) arasında kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km’lik kısmında (Harita-28-2),
g) Rize İli, Çayeli Bakır İşletmelerine ait derin deniz deşarj boru hattının bulunduğu (41°04.947' N - 40°42.250' E), (41°04.900' N - 40°42.150' E), (41°06.000' N - 40°41.150' E), (41°06.000' N- 40°41.250' E) koordinat noktaları arasında kalan alan içinde (Harita-29),
su ürünleri avcılığı yasaktır.

Diğer yer yasakları
MADDE 8 –
(1) Denizlerimizdeki diğer yer yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde (MUĞLA; Dalyan, Ekincik, Dalaman, Fethiye-Çalış, ANTALYA; Patara, Demre, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, Gazipaşa, Demirtaş, Olympos-Çıralı, MERSİN; Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu deltası, ADANA; Akyatan, Yumurtalık, HATAY; Samandağ) I (a) grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan - 30 Eylül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 8 milden daha süratli seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında il müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınır.
b) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla belirlenen ve 20/5/2016 tarihli Resmî Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
c) Akdeniz Fokunun yaşadıkları sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek yasaktır.
ç) Turmeos I ve Turcyos I denizaltı kablolarının geçtiği güzergâhlarda, kabloların 100 metre sağında ve solunda dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
d) 1 Nisan - 15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Av Vasıtaları ve Yöntemlerine İlişkin Yasaklar


Her türlü trol yasağı
MADDE 9 –
(1) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Akdeniz’de;
a) Antalya İli, Side Beldesinde; Selimiye Feneri (36° 45.928' N - 31° 23.092' E) ile Gazipaşa İlçesi, Kesik Burnu (36° 09.964' N -32° 23.418' E) arasındaki karasularımızda (Harita-30-1),
b) Antalya İli, Finike İlçesinde; Finike Körfezinde (36° 16.398' N - 30° 09.097' E) koordinat noktası ile Akçaörgü Burnu (36° 16.221' N - 30° 22.094' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-30-2)
her türlü trol ile avcılık yapılması yasaktır.
(3) Ege Denizinde;
a) Köyceğiz Limanında; Kızılburun (36° 47.205’N - 28° 32.445’E) ile Bozburun’u (36° 45.614’N - 28° 36.770’E) birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-31-1),
b) Yeşilova Körfezinde; Kızılada (36°39.035’N - 28° 02.426’E) ile karşısındaki Karaburun (36° 36.558’N - 28° 03.021’E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan sahada (Harita-31-2),
c) Hisarönü Körfezinde; Dil (Lindos) Burnu (36° 45.557’N - 28° 00.727’E) ile karşısındaki Ağıl Burnunu (36° 41.638’N - 27° 58.698’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-31-3),
ç) Gökova Körfezinde;
1) Mersincik Burnu (36° 50.161’N-28° 00.111’E) ile Gerence Burnunu (36° 48.093’N - 27° 59.518’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-31-4),
2) Ören Burnu (37° 01.055’N - 27° 56.751’E) ile karşısındaki Teke Burnunu (36° 54.410’N - 28° 00.921’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-31-5),
d) Güllük Körfezinde; Kazıklı Limanı, Çam Limanı ve Asin Körfezinin içinde yer aldığı, Karaburun (37°18.243’N - 27° 25.926’E), Teke Burnu (37° 15.057’N - 27° 27.424’E), İncegöl Burnu (37° 13.827’N-27° 30.365’E), İnce Burun (37° 11.662’ N - 27° 31.631’E) ve Saplıburun’u (37° 08.061’N - 27° 24.777’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, (Harita-32-1),
e) Dilek Geçidinde; Çatal Burnu (37° 38.471' N - 27° 04.759'E) ile Tekağaç Burnu (37° 21.340'N - 27° 11.643'E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-32-2),
f) Kuşadası Körfezinde; Sünger Burnu (38° 00.864'N - 27° 04.540'E) ile Yalancı Burnu (37° 51.650'N - 27°14.399'E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-32-3),
g) Sığacık Körfezinde; Gök Liman (38° 08.445'N - 26° 37.475'E) ile Killik Burnu (38° 09.829'N - 26° 46.515'E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-32-4),
ğ) Ildır Körfezinde; Çolak Burnu (38° 26.716'N - 26° 23.791'E) ile Çeşme Uçburnu (38°22.593'N-26°17.141'E) arasında çekilen hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-32-5),
h) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.947'N-26° 37.510'E) ile Deveboynunu (38° 39.070'N-26° 43.509'E) birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda (Harita-32-6),
ı) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051’N- 26° 51.066’E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063’N-26° 56.567’E) arasında çekilen hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Harita-32-7),
i) Dikili Körfezinde; Madra Çayı (39° 09.981'N-26° 46.000'E) ile Adatepe (Killik) Burnu (39° 02.493' N - 26° 48.736'E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-32-8),
j) Edremit Körfezinde; Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 32.781'N-26° 36.421'E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135’N- 26° 34.119’E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736’N -26° 32.441'E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722'N- 26° 34.653'E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399’N- 26° 36.589'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-32-9),
k) Babakale’yi (39° 28.772'N - 26° 04.013'E), Bozcaada Eskifener Burnu (39° 47.319' N - 26° 03.137' E), Bozcaada Batı Burnu (39° 50.259' N - 25° 57.754 'E), Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 09.801'N - 26° 00.554'E), Gökçeada Kaşkaval Burnu (40°14.479'N-25°56.556'E), Büyük Kemikli Burnu (40° 18.979'N - 26° 12.905'E) ve Boztepe Burnu (40° 37.140'N - 26° 04.403'E) ile birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-33),
l) Babakale’den geçen (39° 28.772' N) enleminin kuzeyinde kalan karasularımızda, 20.00- 05.00 saatleri arasında,
her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(4) Karadeniz’de;
a) Zonguldak İlinde, Alacaağzı Burnu (41° 21.920' N - 31° 32.000' E) ile Bartın İli, Amasra İlçesi, Tekke Burnu (41° 43.485' N - 32° 19.258' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-34-1),
b) Sinop İlinde; İnceburun (42° 05.959’N - 34° 56.695’E) ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu (41° 41.040’N - 35° 25.193’E) arasında kalan karasularımızda, (Harita-34-2),
c) Ordu İli, Ünye İlçesinde; Taşkana Burnundan (41° 08.725’N - 37° 17.531’E) Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda (Harita-34-3),
her türlü trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerlerde, yasak alan içerisinde yer alan balıkçı barınaklarından, Bakanlıkça izin verilen balıkçı barınaklarına geçiş amacı ile giriş ve çıkış serbesttir. Mesafe yasağı içinde yer alan bölgelerdeki balıkçı barınaklarının kullanımı herhangi bir izine tabi değildir.

Dip trolüne ilişkin yasaklar
MADDE 10 –
(1) 9 uncu maddede belirtilen yerlerde Tebliğ dönemi boyunca, trol avcılığına açık tüm karasularımızda ise Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
(2) Akdeniz'de;
a) Hatay İlinde; Suriye sınırı ile Akıncı Burnu (36° 18.456' N - 35° 46.745' E) arasında kalan karasularımızda 1 mil içerisinde (Harita-35-1),
b) Akıncı Burnu ile Adana ili Yumurtalık Balıkçı Barınağı (36° 45.988' N - 35° 47.471' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-2),
c) Yumurtalık Balıkçı Barınağı ile Mersin ili Karaduvar Balıkçı Barınağı (36° 48.546' N - 34° 41.873' E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-35-3)
ç) Karaduvar balıkçı barınağı ile Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-4),
d) Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) ile İncekumburnu (36° 14.044' N - 33° 56.979' E) arasında kalan karasularımızda 3 mil içerisinde (Harita-35-5),
e) İncekumburnu ile Kızılliman Burnu (36° 04.243' N - 33° 04.708' E) arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-6),
f) Kızılliman Burnu ile Antalya İli, Gazipaşa İlçesi Kesik Burnu (36° 09.964' N - 32° 23.418' E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içerisinde (Harita-35-7),
g) Kesik Burnu ile Ege Denizi sınırı arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-8),
ğ) Mersin İli Silifke ilçesi Dana Adasında, sahilinden itibaren 2 mil içerisinde (Harita-35-9),
dip trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(3) Ege Denizinde;
a) Muğla İlinde Fethiye Körfezinde 29° 00' E -28° 50' E boylamları arasında 2 mil içerisinde (Harita-36-1),
b) Fethiye Körfezinde (28° 50' E) boylamı ile Aydın İli, Dilek Geçidinde Tavşan Adası (37° 39.057’N - 27° 00.058’E) arasında1.5 mil içerisinde (Harita-36-2),
c) Dilek Geçidinde Tavşan Adası ile Zeytin Burnu (37° 41.256’N - 27° 03.930’E) arasında 200 metrelik mesafe içerisinde (Harita-36-3),
ç) Zeytin Burnu ile İzmir Sığacık Teke Burnu (38° 06.356'N - 26° 35.620'E) arasında 1.5 mil içerisinde (Harita-36-4),
d) Sığacık Teke Burnu ile Çeşme Karaabdullah Burnu (38° 15.955'N - 26° 14.373'E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-36-5),
e) Çeşme Karaabdullah Burnu ile Edirne Boztepe Burnu (40° 37.140'N - 26° 04.403'E) arasında, 1.5 mil içerisinde (Harita-36-6),
f) Boztepe Burnu ile Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer arasında, 3 mil içerisinde (Harita-36-7),
g) Bozcaada’da; sahilinden itibaren 3 mil içerisinde (Harita-36-8),
ğ) Gökçeada’da; adanın kuzeyinde, Kömür Burnu (40° 09.524' N-25° 40.588 'E) ve Kaşkaval Burnu (40°14.479' N-25°56.556' E) arasında kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içerisinde kalan alanda (Harita-36-9),
h) Güllük Körfezinde; Kızılyar Burnu (37° 09.508' N - 27°19.358' E) ile Tekağaç Burnu (37° 21.340' N - 27° 11.643' E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda 1 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında (Harita-37),
dip trolü ile su ürünleri istihsali yasaktır.
(4) Karadeniz’de;
a) Bulgaristan sınırı ile Zonguldak İlinde, Alacaağzı Burnu (41° 21.920' N - 31° 32.000' E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-38-1),
b) Bartın İli, Amasra İlçesi, Tekke Burnu (41° 43.485' N - 32° 19.258' E) ile Kastamonu İli, Cide İlçesi Kerempe Burnu (42° 01.072' N - 33° 20.459' E) arasında 2 mil içerisinde (Harita-38-2),
c) Kerempe Burnu ile Sinop İnceburun (42° 05.959’N - 34° 56.695’E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-38-3),
ç) Samsun İli, Yakakent İlçesi, Çayağzı Burnu (41° 41.040’N - 35° 25.193’E) ile Ordu İli, Ünye İlçesi Taşkana Burnu (41° 08.725’N - 37° 17.531’E) arasında 3 mil içerisinde (Harita-38-4),
dip trolü avcılığı yasaktır
(5) Ege ve Akdeniz’de kullanılacak dip trolü ağlarının torba ağ göz açıklığı baklava (rombik) gözlü ağlarda 44 mm’den, kare gözlü ağlarda 40 mm’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklıkları ise bu ölçülerin iki katından küçük olamaz.
(6) Karadeniz’de torba ağ göz açıklığı 40 mm’den, torba dışına konulan muhafazanın ağ göz açıklığı ise 80 mm’den küçük olamaz.
(7) Karadeniz’de baklava (rombik) gözlü ağlarda torba ağ göz açıklığı, 1 Eylül 2020 tarihinden sonra 44 mm olarak uygulanacaktır.
(8) Dip trolü ağlarında torba göz açıklığından daha küçük gözlü ağ kullanılması, ağın torba kısmında muhafaza ve torba ağından başka ağ bulundurulması yasaktır.
(9) Dip trol ağlarının torba kısmında misina (tek kat-olta misinası) ağların kullanılması yasaktır.
(10) Asgari göz açıklığı ölçülerinden küçük dip trolü ağlarının gemilerde bulundurulması ve dip trolünün birden fazla gemiyle çekilmesi yasaktır.
(11) 1000 metreden derin sularda dip trolü ile avcılık yapılması yasaktır.
(12) Dip trolü ağları, trol avcılığının yasaklandığı yer ve zamanlarda gemilerde toplanmış olarak nakledilebilir. Trol kapıları asılı vaziyette bulundurulamaz. Kapıların asılı olduğu yerlerin (matafora) geminin içerisine dönük olması zorunludur.
(13) Marmara Denizinden geçecek trol gemilerinin, Çanakkale ve İstanbul il müdürlükleri tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından Marmara Denizine girişlerinde ağların ve kapılarının mühürletilmesi zorunludur. Ağlar ambarda, kapılar ise güvertede veya ambarda bulundurulmalıdır.
(14) İstanbul Boğazından girecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemleri Rumeli Feneri’nde, Çanakkale Boğazından geçecek dip trol gemilerinin mühürleme işlemleri ise Eceabat İskelesinde yapılacaktır.
(15) İlk hareket noktası Marmara Denizi etrafındaki yerleşim yerleri olan ve diğer karasularımıza trol avcılığı yapmak üzere gidecek trol gemileri, ağ ve kapılarını geminin ilk hareket edeceği yere en yakın il ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek mühürletmek zorundadır.
(16) Limanlar, balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerlerinde dip trolü avcılığının yasak olduğu tarihlerde mühürsüz olarak trol ağ ve kapıları bulundurulamaz.
(17) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki limanlar, balıkçı barınakları, barınma ve çekek yerlerinde tebliğ dönemi boyunca, mühürsüz olarak trol ağ ve kapıları bulundurulamaz.

Ortasu trolüne ilişkin yasaklar
MADDE 11 –
(1) Karadeniz’de her türlü trol avcılığının yasaklandığı yerler ile Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de orta su trolü ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Ortasu trolü, kullanımına izin verilen yer ve zamanlarda sadece çift gemi ile çekilebilir. Ortasu trolü ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
(3) Karadeniz’de ortasu trolünün 24 metreden daha sığ sularda çekilmesi ve 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında su ürünleri istihsalinde kullanılması yasaktır. Ancak Karadeniz’de; 15 Nisan- 15 Mayıs tarihleri arasında Samsun İli, Yakakent İlçesi, Çayağzı Burnu (41° 41.040'N-35° 25.193'E) ile Ordu İli, Ünye İlçesi Taşkana Burnu (41° 08.725' N - 37° 17.531' E) (Harita-38-4) arasında ortasu trolü ile çaça balığı avcılığı serbesttir.
(4) (Değ:RG.11.09.2016/29828) Ortasu trolü avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında barbunya, tekir, kalkan, mezgit gibi dip balıkları bulundurulamaz. Kuru ve toplanmış olması şartıyla dip trolü ağları ambarda, kapıları ise ambarda veya güvertede bulundurulabilir.

Çevirme ağlarına ilişkin yasaklar
MADDE 12 –
(1) Akdeniz’de; Taşucu Körfezinde, Güvercinada (36° 14.706'N - 33° 48.420'E) ile İncekumburnu (36° 14.025'N - 33° 57.761'E) arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alan içinde gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Harita-39)
(2) Ege Denizinde;
a) Köyceğiz, İztuzu sahilinde; Akiye Burnu (36° 47.945'N - 28° 35.671'E) ile Bozburunu (36° 45.604'N- 28° 36.770'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-40-1),
b) Gökova Körfezinde; Ören Burnu (37° 01.055' N - 27° 56.751' E) ile karşısındaki Teke Burnunu (36° 54.410' N - 28° 00.921' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-40-2),
c) Güvercinlik Körfezinde; Sıralık Burnu (37° 07.712'N - 27° 32.282'E) ile karşısındaki Pina (Kimse) Burnunu (37° 09.149'N - 27° 33.023'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-40-3),
ç) Asin Körfezinde; İncegöl Burnu (37° 13.827'N - 27° 30.365'E) ile İnce Burun (37° 11.662'N - 27° 31.631'E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-40-4),
d) Kazıklı Limanında; Karaburun (37° 18.251'N - 27° 25.935'E) ile Teke Burnunu (37° 15.350'N - 27° 27.309'E) birleştiren hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-40-5),
e) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051'N- 26° 51.066'E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063'N - 26° 56.567'E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-40-6),
f) Saros Körfezinde; Kuşburnu (40° 30.647'N- 26° 38.193'E) ile karşısındaki (40° 38.295'N - 26° 38.193'E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-40-7),
gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.
(3) Marmara denizinde;
a) Çanakkale Boğazında; Nara Burnu Feneri (40° 11.823'N - 26° 24.093'E) ile Akbaş Feneri (40° 13.276'N - 26° 25.491'E) ve Kepez Feneri (Kanlıdere) (40° 05.506'N - 26° 21.816'E) ile Soğandere (Karanfil Burnu) feneri (40° 06.429'N - 26° 19.716'E) arasında kalan alanda (Harita-41-1),
b) Gemlik Körfezinde; Sarıburun (40° 28.390' N - 29° 01. 182' E) ile Kurşunlu Balıkçı Barınağını (40° 21. 850' N - 29° 02.099' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-41-2)
c) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 44.430’N - 29° 30.912'E), Dil İskelesi Kaba Burnuna (40° 46.010’N - 29° 31.082'E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-41-3),
ç) İstanbul Boğazında; Ahırkapı (41° 00’27"N - 28° 59’05"E) ve Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fenerini ( 40° 59’05"N - 29° 00’52"E) birleştiren hat ile Yeniköy Vapur İskelesi (41° 07’01"N - 29° 04’18"E) ve Çubuklu Kozaltı Burnunu (41° 06.599’N - 29° 04.973’E) birleştiren hat arasında kalan alanda (Harita-41-4),
d) Büyükçekmece Koyunda (40° 59.391’N - 28°32.720’E) koordinat noktası ile karşısındaki Manda Burnunu (40° 58.590’N - 28°35.806’E) birleştiren hattın kuzeyindeki alanda (Harita-41-5),
gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır
(4) Karadeniz’de; Artvin İli, Hopa İlçesi, Kemalpaşa Bucağı, Sarp Köyü açıklarında (41°34’48"N - 41° 17’13"E) koordinat noktası ile (41° 30’42"N - 41° 32’12"E) koordinat noktasını birleştiren hattın Gürcistan sınırına kadar olan kısmında kalan karasularımızda gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. (Harita-42)
(5) Bu Tebliğin 22 inci maddesi ile gırgır ağı kullanımı için verilen izin hariç olmak üzere, Akdeniz’de 15 Nisan-15 Eylül, diğer denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır.
(6) Ağ derinliği 164 metreden (90 kulaç) daha fazla olan gırgır ağlarının kullanımı yasaktır. Ancak ton balığı türlerinin [mavi yüzgeçli orkinos, yazılı orkinos, gobene (tombik), uzun kanat orkinos (tulina)] avcılığında kullanılan gırgır ağları bu kapsam dışındadır.
(7) Gırgır ağları ile avcılığın yapılabileceği derinlikler aşağıda belirtilmiştir.
a) Karasularımızda; gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ sularda avcılık yapılması yasaktır.
b) Akdeniz’de; Susanoğlu - Atakent (36° 24.971'N- 34° 05.458'E) ile Akıncı Burnu (36° 18.456'N- 35° 46.745'E) arasında kalan alanda, 11 metre derinlikten itibaren daha derin sularda; uzunluğu en fazla 3 boy (600 metre) ve ağ derinliği en fazla 33 metre (18 kulaç) olan gırgır ağları ile avcılık yapılması serbesttir. (Harita-43) Bom direği bulunan gemiler bu istisnadan faydalanamaz.
(8) Gırgır ağı kullanan balıkçı gemileri için Bakanlık il veya ilçe müdürlüklerinden ağlarının derinliğini gösterir, bir av sezonu geçerli olan, ek-3’de yer alan “Ağ Ölçüm Belgesi”nin alınması zorunludur.
(9) Alamana ağları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Alamana ağları ile 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.
b) Gırgır ağlarının kullanımının yasak, alamana ağlarının kullanımının serbest olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip alamana (voli) ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
c) Alamana ağlarının bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen alanda kullanımı yasaktır.
ç) Asin Körfezinde; Orhanın Burnu (37° 14.030' N - 27° 33.388' E) ile karşısındaki PTT Kampı (37° 13.733' N - 27° 35.263' E), arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda alamana ağları ile avcılık yasaktır (Harita-44).
(10) Çevirme ağları kullanılarak belirli bir alanı kapatmak sureti ile bu ağlara dalarak ve elle çekerek kıyıda dar bir saha içerisine toplamak suretiyle (elleme veya eleme adı verilen yöntemle) su ürünleri avcılığı yasaktır.

Işıkla avcılığa ilişkin yasaklar
MADDE 13 –
(1) Akdeniz’de; Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 48.200’E) ile Suriye sınırı arasında kalan karasularımızda ışık ile avcılık yasaktır.(Harita-45)
(2) Ege Denizinde;
a) Güllük Körfezinde; Kapalı Burnu (37° 18.424’ N - 27° 24.797’ E) ile Kızılyar Burnunu (37° 09.566’ N - 27° 19.576’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-46-1),
b) Ildır Körfezinde; Çolak Burnu (38° 26.716'N - 26° 23.791' E) ile Çeşme Uçburnu (38° 22.593'N - 26° 17.141'E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-46-2),
c) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu (38° 31.955’N - 26° 37.525’E) ile Kapan Burnu (38° 32.689’N - 26° 48.880’E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan alanda (Harita-46-3),
ç) Çandarlı Körfezinde; Kemikli Burnu (38° 55.051’N - 26° 51.066’E) ile Aliağa Taşlı Burun (38° 50.063’N - 26° 56.567’E) arasında çekilen hattın kuzeydoğusunda kalan alanda (Harita-46-4),
d) Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 22.781’N - 26° 36.421’E) ile Küçük Maden Adası (39° 23.135’N - 26° 34.119’E), Güneş Adası Feneri (39° 19.736’ N -26° 32.441’E), Çıplak Ada Yumru Burnu (39° 16.722’N - 26° 34.653’E) ve Eğribucak Burnunu (39° 16.399’N - 26° 36.589’E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-46-5),
e) Babakale (39° 28.772'N - 26° 04.013'E) ile Küçükkuyu Balıkçı Barınağı (39° 22.781’N - 26° 36.421’E) arasında kalan sahada 2 mil içerisinde (Harita-46-6),
f) Babakaleyi (39° 28.772' N- 26° 04.013' E), Bozcaada Eskifener Burnu (39° 47.319’ N - 26° 03.137’ E), Bozcaada batı burnu (39° 50.259' N - 25° 57.754' E ), Gökçeada Aydıncık Burnu (40° 09.801' N - 26° 00.554' E), Gökçeada Kaşkaval Burnu (40° 14.479' N - 25° 56.556' E), Büyük Kemikli Burnu (40° 18.979' N - 26° 12.905' E) ve Boztepe Burnu (40° 37.140' N -26° 04.403' E) ile birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-46-7),
ışık ile avcılık yasaktır.
(3) Meriç Nehrinin denize döküldüğü yer ile Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 48.200’E) arasında kalan karasularımızda 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, ışık ile avcılık yasaktır.
(4) Karadeniz’de ışık ile avcılık yasaktır.
(5) Marmara Denizinde ışıkla avcılık, 15 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında, aşağıdaki esaslar kapsamında yapılabilir.
a) İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, İzmit Körfezinde; Yelkenkaya Burnu (40° 45.438' N - 29° 21.285' E) ile Çatal Burnu (40° 42.173' N - 29° 22.878' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-47-1) ve Gemlik Körfezinde, Bozburun (40° 31.188' N - 28° 46.949' E) ile Zeytinbağı (40° 23.674' N - 28° 46.806' E) (Harita-47-2) noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda ışıkla avcılık yasaktır.
b) (Değ:RG.11.09.2016/29828) Işıkla avcılığa açık alanlarda 100 metreden daha sığ sularda ışıkla avcılık yasaktır.
c) Işıkla avcılığa getirilen düzenlemelere aykırılık halinde, ışıkla avcılık "İzin Belgesi" iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.
ç) Stokların korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması dikkate alınarak, Marmara Denizinde bu fıkra kapsamında ışıkla avcılığa verilen izin, Bakanlıkça tamamen veya kısmen kaldırılabilir.
(6) Marmara Denizinde ışıkla avcılığın yasak olduğu dönemde, diğer karasularımızda ışıkla avcılık yapmak üzere Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçecek gemiler için, geçiş güzergâhını beyan etmek şartıyla, geminin bulunduğu yere en yakın il veya ilçe müdürlüğünden ek-4’te yer alan “Işıkla Avcılık Geçiş İzin Belgesi"nin alınması ve gemilerin en geç 3 gün içerisinde geçiş yapmaları zorunludur.
(7) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri, sadece bir gemiyi ışık gemisi olarak kullanabilir. İzin belgelerinde belirtilen ışık gemisi dışında, başka bir gemiyi ışık gemisi olarak kullanamaz.
(8) Gırgır gemilerindeki hizmet botları, ışık teknesi olarak da kullanılabilir. Balıkçı gemisine ait hizmet botunun ışık teknesi olarak kullanılması durumunda, başka bir gemi ışık gemisi olarak kullanamaz.
(9) Işık teknelerinde personel bulundurulması ve iki ayrı takımın ışık tekneleri arasında en az 200 m. mesafe bulunması zorunludur.
(10) Işıkla avcılık izni bulunmayan gemilerin, gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçı gemilerine destek amacıyla, 100 wattan daha fazla aydınlatma ile deniz yüzeyini aydınlatması yasaktır.
(11) Işık ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için, istihsalde bulunacakları yerin bulunduğu il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur. (Değ:RG.11.09.2016/29828) Gırgır ağı olmayan balıkçı gemilerine ışıkla avcılık izni verilmez, bu ağlar olmadan ışıkla avcılık faaliyetinde bulunulamaz.
(12) Su ürünleri avcılığında 100 watta kadar olan aydınlatma gücünün kullanımı müsaadeye bağlı değildir. Işıkla avcılığa izin verilen alanlarda kullanılacak ışık takatı, ana tekne, yardımcı ve taşıyıcı tekneler dahil toplam 8000 wattı geçemez.
(13) Işık ile avcılıkta aydınlatma ancak su üstünde yapılır.
(14) 30 metreden daha sığ sularda ve balık çiftliklerinin kafeslerine 300 metreden daha yakın mesafede ışık yakılması yasaktır.
(15) Gırgır ağları ile yapılan avcılıkta, etrafı çevrilmiş balıkların ağın ağzından kaçmasını önlemek için kısa süreli olarak yakılıp söndürülen, 12 veya 24 volt, 100 wattan küçük tek lamba ışık kaynağı olarak değerlendirilmez.

Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar
MADDE 14 –
(1) Bütün karasularımızda ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır.
(2) Marmara Denizinde; karides avcılığında kullanımına izin verilen manyat ile karides için getirilen düzenlemelere uymak şartıyla karides avcılığı yapılabilir.
(3) Algarnanın, Ege Denizi’nde ve Akdeniz’de tamamen; Karadeniz’de deniz salyangozu avcılığı, Marmara Denizinde ise karides avcılığı dışında kullanımı yasaktır.
(4) Trabzon İli, Of İlçesinde; Solaklı Deresi ile Sarp sınır kapısı arasındaki Solaklı, Baltacı (Of), İyidere, Büyükçay (Çayeli), Fırtına Deresi (Ardeşen), Çağlayan (Fındıklı), Kapisre (Arhavi) Hopa çayı ve Osmaniye Deresinin (Kemalpaşa) denize döküldükleri yerler merkez olmak üzere, derelerin sağındaki ve solundaki sahil kesiminde her iki yöne doğru birer km.’lik ve denize doğru 500 metrelik mesafeyi birleştiren alan içinde, 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında her türlü sabit ağ kurulması ve su altı tüfeği ile avcılık yapılması yasaktır.
(5) Denize bırakılan uzatma ağlarının gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.
(6) Akdeniz’de, demir iskelet üzerine tel sarılmak suretiyle yapılan kafes kullanılarak su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.
(7) Gırgır ağlarının kullanımının yasak olduğu dönemde, 22 metreden (12 kulaç) daha fazla derinliğe sahip uzatma ağlarının su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
(8) Balıkçı gemilerinin sahip olduğu uzatma ağı uzunluğu 6000 metreyi geçemez.
(9) Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağların ve multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağların kullanılması, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması yasaktır.
(10) Dolanan (drift-net) ağların su ürünleri avcılığında kullanılması ile gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulundurulması yasaktır.

Parakete ile avcılığa ilişkin yasaklar
MADDE 15 –
(1) Denize bırakılan paraketelerin gündüz flâma (şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlendirilmesi zorunludur.
(2) Parakete ile yapılan su ürünleri avcılığında, büyüklüğü (ağız açıklığı) 7.2 mm’den küçük iğnelerin kullanılması yasaktır.
(3) Kılıç avcılığında kullanılan paraketelerde büyüklüğü (ağız açıklığı) 2,8 cm’den küçük iğnelerin kullanılması yasaktır.
(4) Parakete ile kalkan avcılığı yasaktır.

 

RASTGELE-DER'İN KURULDUĞU 2002 YILINDAN BU YANA AMATÖR BALIKÇILIK İLE İLGİLİ MEVZUATTA NELERİN DEĞİŞİMİNİ, GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLDİK?
Bilindiği üzere Derneğimiz RASTGELE-DER'in Tüzüğünün amaç maddesinde yer alan "amatör balık avcılığı...
yazının devamını oku »

KENE Mİ TEHLİKELİ, YOKSA ÇENE Mİ?
Her sene bir kere, nadiren iki kere fırsat bulduğumuz bir maceramız var. Bu macera 3-4 günlüğüne Kız...
yazının devamını oku »

DOSTLARLA AVLANMAK
Dostluk kavramı herkes gibi benim için de çok değerli bir kavramdır. Bu zamanda dost bulmak tabiri c...
yazının devamını oku »

EŞİM NASIL BALIKÇI OLDU?

Çoğu erkek eşi balık avına çıkmadığı için bu güzel zevkten mahrum kalıyor.Ben bu k...
yazının devamını oku »

URAL NEHRİNDE AV

Bu yazımda Ural Nehri’nden bahsedeceğim. Ural Dağları’nın eteklerinden...
yazının devamını oku »

Tüm köşe yazıları

İstanbul Ankara İzmir

 

Site içerisinde online olan kullanıcılar (0 kişi)
tarifler | hakkımızda | iletişim | basından haberler | balık ve kamp malzemesi | trofe | ilk yardım | linkler | rastgele-der ailesi