» üye girişi » sitemize üye olun
   
18 Şubat 2023 Cumartesi günü yapılan 10. olağan genel kurulumuz sonucunda yeni yönetim kurulumuz seçilmiştir. Eski yönetim kurulu üyelerimize teşekkür eder, yeni yönetim kurulu üyelerimize başarılar dileriz....             
 
RASTGELE-DER'İN KURULDUĞU 2002 YILINDAN BU YANA AMATÖR BALIKÇILIK İLE İLGİLİ MEVZUATTA NELERİN DEĞİŞİMİNİ, GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLDİK?
Bilindiği üzere Derneğimiz RASTGELE-DER'in Tüzüğünün amaç maddesinde yer alan "amatör balık avcılığını düzenleyen kanun ve yönetmelikler çıkarılmasında ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak, istenildiğinde bu kuruluşlara yardımcı olmak, su ürünleri, bunların yaşam alanları ve doğanın korunmasında gereken özenin gösterilmesi için çaba harcamak" başlıca faaliyetlerimizdendir.

Derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar yapabildiklerimizle gurur duyuyor, geleceğe ümitle bakıyoruz.

-00-


RASTGELE-DER'İN KURULDUĞU 2002 YILINDAN BU YANA (2012 yılına kadar) AMATÖR BALIKÇILIK İLE İLGİLİ MEVZUATTA NELERİN DEĞİŞİMİNİ, GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLDİK?

1996 yılına dek tek parça halinde ve büyük bir çoğunluğu Ticari Balıkçıları ilgilendirip, 3-5 satırda amatör (sportif) avcılığını kurallara bağlayan sirküler 9 Mayıs 1995 tarihinde Yaban Hayatı Koruma Geliştirme ve Tanıtma Vakfının yaptığı girişimlerle o günün sirküler numarasına ../2 kodu eklenerek Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 29/2 Numaralı Sirküler olarak yayınlanmıştır.

2002 yılında RASTGELE-DER’in kuruluşunu takiben Dünyadaki balık avcılığı kurallarına topluca bakıldığında bir çok eksikliğin yanı sıra, herkes tarafından kolayca anlaşılabilir olması ve sade bir dille yazılmış olması gerektiğini gördük.
Bu anlamda hazırladığımız taslak örnek gösterilen 6 ülkenin kuralları incelenerek düzenlendi.
Önceki sirkülerlerde bir maddede, mesela Tür Yasakları Madde 10 da “Denizlerde ve içsularda dönem boyunca avlanması yasak olan su ürünleri Ek-4 saylı listede gösterilmiştir" deniliyor ve her okuyan bu sayfayı bırakıp 8 sayfa gerideki Ek i aramak durumunda kalıyordu. Bu husus zaman yasaklar, boy yasakları, miktar yasaklar ve yer yasakları için de aynı durumda olup, sirküleri okuyan aradığını bulmak için epey bir uğraşıyordu.
2002-2003 yılları arası RASTGELE-DER olarak Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden Sn. Hamdi ARPA bey ile birlikte yaptığımız çalışmaların kuruma sunulması sonrası en başta tüm sirküler başlıkları değişti ya da yer değiştirerek bir bütünlük sağlandı. Önerilerimiz ile düzenlenen format halen kullanımda olan tebliğin aynıdır.

İçeriğe gelince;
Sanki üreme boylarında farklılıklar varmış gibi Su ürünleri avlanma boyları konusunda ticari balıkçılar ve amatör balıkçılara tanınan haklar konusunda büyük bir eşitsizlik, hatta adaletsizlik vardı.

Aman dikkat!
Boy limitlerinin doğru ya da yanlışlığı değil Ticari Balıkçılık ile ilgili mevzuatta başka, Amatör Balıkçılık ile ilgili mevzuatta başka boy limitleri olmasıydı söz konusu olan.

Mesela; Sudak için 1999-2000 sirkülerinde ve bir öncesinde ticariye boy yasağı hiç yokken, amatöre 35 cm. nin altını alıkoyması yasaktı.

Genelleme yapmak için başka bir şekilde örnekleyecek olursak;

1998 – 1999 sirkülerinde;
Ticari Balıkçıya Levrek BOY LİMİTİ 18cm.
Amatör Balıkçıya Levrek BOY LİMİTİ 25cm.
Ticari Balıkçıya Kolyoz BOY LİMİTİ 18cm.
Amatör Balıkçıya Kolyoz BOY LİMİTİ 20cm.

1999 – 2000 sirkülerinde;
Ticari Balıkçıya Levrek BOY LİMİTİ 18cm.
Amatör Balıkçıya Levrek BOY LİMİTİ 25cm.
Ticari Balıkçıya Kolyoz BOY LİMİTİ 18cm.
Amatör Balıkçıya Kolyoz BOY LİMİTİ 20cm.
Ticari Balıkçıya Çipura BOY LİMİTİ 15cm.
Amatör Balıkçıya Çipura BOY LİMİTİ 20cm.
Ticari Balıkçıya Karagöz BOY LİMİTİ 15cm.
Amatör Balıkçıya Karagöz BOY LİMİTİ 20cm.

2000 – 2002 sirkülerinde;
Ticari Balıkçıya Levrek BOY LİMİTİ 18cm.
Amatör Balıkçıya Levrek BOY LİMİTİ 25cm.
Ticari Balıkçıya Çipura BOY LİMİTİ 15cm.
Amatör Balıkçıya Çipura BOY LİMİTİ 20cm
Ticari Balıkçıya Lüfer BOY LİMİTİ YOK
Amatör Balıkçıya Lüfer BOY LİMİTİ 20cm.
Olarak uygulanmaktayken 2004 sirkülerinden sonra derneğimiz RASTGELE-DER’in girişimleri ve itirazları ile Ticari Balıkçılık ve Amatör Balıkçılık için belirlenen balık BOY LİMİTLERİ EŞİTLENDİ.
Ancak Ticari ve Amatör balıkçılık için belirlenerek tebliğ aracılığı ile yayınlanan avlanabilir balıklar listesindeki tüm türler halen aynı değildir. Halen yayınlanan boy limitlerinin bir çoğu ne yazık ki bilimsel veriler olmaksızın kurala bağlanmaktadır.

Başta ülkemizin gerçekleri gözetilmek kaydıyla, diğer ülkelerin Rekreasyonel Balıkçılık kuralları ile de destekleyerek ilgili kuruma yaptığımız müracaatlar sonucunda;

“İçsularda amatör avcılık üzerinde en çok iki iğne bulunan tek veya birer iğneli iki olta ile yapılabilir.” Şeklinde bir yarışma kuralıymışçasına kısıtlama içeren kural aşağıya aktarılan haline getirilerek denizler ve içsular için ayrı ayrı olarak;
“İç Sularda: Bir amatör en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
Denizlerde: Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.” Şeklinde belirlendi.

“ Orman içi sularda güneşin batışı işe doğuşu arasındaki zaman içerisinde amatör avcılık yapılamaz.” denilerek amatör balıkçıyı garip bir şekilde kısıtlayan kural “ İç sularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler (Abant, Yedigöller gibi) haricinde gün içinde av saati kısıtlaması yoktur.” Şeklinde değiştirildi.

Ankara Valiliğine yaptığımız girişim ile öncelikle Ankara il sınırları içinde, daha sonra da bu ilk adımı örnek gösterilerek İçişleri Bakanlığına yaptığımız girişimler sonucunda üretimi, depolanması, satışı, bulundurulması ve kullanımı yasaklanan TIRIVIRI’nın av sahasında bulundurulması ve kullanım yasağı sirkülerin tanımlarında yer aldığı gibi, Yöntem ve Sınırlamalar başlığı altında “Olta ucuna ağ ( tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.” şeklinde yayınlandı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO tarafından belirlenerek duyurulan "ticari avcılığa izin verilen 200 km² den büyük sularda yapılan amatör balık avcılığının stoklara yaptığı tesir göz ardı edilebilir bir değerdir" şeklindeki saptaması dayanağı ile sunularak diğer ülkelerde de olduğu gibi “Denizlerde Amatör Balıkçılık zaman yasağına tabi değildir” kuralı benimsendi ve “Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tâbi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.” şeklinde yayınlandı.

Amatör avcılık sırasında kullanılan, ancak yemlik balık olarak tanımlanmadığı için avlanması durumunda kullananları suçlu duruma düşüren avlanma boy sınırı altındaki balıkların yemlik balık olarak tanımlanması ve bulundurma esasları belirlenerek Yemlik Balıklar tablosu altında yerini aldı.
Ancak özellikle iç sularda kullanımına izin verilen yemlik balık türleri halen yetersizdir.

İçsularımızdaki ekolojik ortama ve ekonomik değeri olan balık stoklarımıza zarar veren balık türleri tanımlanarak İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı Balıklar tablosunda yerini aldı.

İçsularımızdaki ekolojik ortama ve ekonomik değeri olan balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balık türleri tanımlanarak İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar tablosunda yerini aldı.

Avlanmanın Kısmen Yasaklandığı İçsular tablosunda örneğin 0-5 km. lik kısım ya da kaynağından 5 km.ye kadar şeklinde belirlenip, duyurulan yasaklamaların amatör avcı tarafından ölçülmesine imkan olmaması nedeniyle fiziki kerterizler verilerek duyurulması istendi ve Bakanlıkça tüm İl Müdürlüklerine bilgi verilmesi, düzeltme yapılması sağlandı. Ancak halen bazı İl Müdürlüklerimiz bu şekilde talep yapmakta ve yayınlanmaktadır.

İğne sayısında sınırlamaların yer aldığı kurallar içinde yapay yemlerin 3 - 6 veya 9 iğneli, yani tek, iki ya da üç adet üçlü iğne ile donatıldığı durumlarda kullananın kural hatası yaparak suçlu duruma düşmesini engellemek amacıyla yapay yem tanımına “ Her bir yapay yem üzerindeki tüm donanımıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendilirir.” maddesinin eklenmesi sağlandı.

Doğal alabalıkların oltaya yakalanması sonrası limit altı boyda olanların en az hasarla suyuna salınmasını ve yaşama dönmelerini sağlamak amacıyla tüm Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi, doğal yemle avlanmasının yasaklanması, akarsularda doğal alabalık avcılığının sadece yapay yemlerle yapılması kuralının “Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.” şeklinde değişmesi sağlandı.

1996 dan 2008 e kadar ve bu süre zarfında üst üste (aralıksız olarak) tamamen ve kısmen yasaklanmış olan tüm iç sularımızın tam envanteri çıkarılarak yetkililerce bu durumun farkına varılması, gözden geçirilmesi sonucu yasaklı içsular listelerinin güncellenmesi sağlandı.

Amatör ya da sportif amaçlı su ürünleri istihsali için ruhsat teskeresi alma ve bulundurma zorunluluğu olmadığı Kanun, Yönetmelikte açıkça belirtilmiş olmasına rağmen zaman zaman denetim ile görevli birimlerce zorunlu olduğu iddia edilerek belge istenmekte ve amatör avcılar en azından avı bırakmaya zorlanarak, mağdur edilmekteydi. Amatör Balıkçı Belgesi konu başlığının altındaki açıklamalara “Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.” cümlesinin eklenmesi sağlandı.

Yemlik Uzatma Ağının tanımının yapılması ve tanımdaki boyutlara uyan fanyasız yemlik uzatma ağların Amatör Balıkçıların yemlik balık temininde kullanımı sağlandı.

Sazan ve Turna için 5 kg. ve 10 adet olarak verilmiş olan sınırlamanın 10 adet 40 cm. üzeri sazan veya turnanın 5 kg.ı fazlasıyla geçeceği hesabından yola çıkarak iki türün de alıkoyma üst limitinin 5 adede düşürülmesi sağlandı.

Orman İçi Sularda yapılacak balıkçılık kurala bağlanmasına rağmen ORMAN İÇİ SULAR ifadesinin kriterleri belirtilmemişti. Yaptığımız müracaat ile tanımlara Orman İçi Su tanımı yapıldığı gibi,
“Ormaniçi su: 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 1 inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri ifade eder.” şeklinde yayınlandı.

İçsularda Avlanabilecek Türler ve Zamanlar başlığı altında yer alan çizelgelerin dip notunda sadece “Kg. cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.” Denilmekteydi. Uygulanabilirliği sağlamak için bu ifadenin “ Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.” şeklinde detaylandırılması sağlandı.

Tanımlar bölümü tamamen elden geçirilerek yanlış ve eksik ifadelerin değiştirilmesi sağlandığı gibi, tebliğ içerisinde konu edildiği için tanımlanması gerekli olan (Tırıvırı, Orman içi su, Sportif Balıkçılık, Sportif Balık Avı Yarışması, Yapay yem, Doğal yem, Doğal Mamul Yem, Zaman Yasağı, Su Ürünleri, Boy Limiti, Balık boyu ölçüm şeması vb.) tanımların yapılması ve tebliğe eklenmesi sağlandı.

Sportif balık avcılığı tanımının yapılarak, “Federasyonlarca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini ifade ettiği” belirtildiği gibi, Sportif balık avı yarışmasının “Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini ifade ettiği” belirtilerek bu tanımların tebliğe alınması sağlandı.

Hiçbir mevzuat başlığının parantez içermemesinden yola çıkarak ve Sportif Balıkçılığın ayrıca ele alınması ve kurallarının belirlenmesi gerekçesiyle tebliğin adında parantez içerisinde geçen Sportif kelimesinin oradan çıkarılması sağlandı.


RASTGELE-DER
9. Dönem Yönetim Kurulu
...

Yazar: RASTGELE-DER Yönetim Kurulu | Okuma: 6472 | Tarih: 20/01/2016 15:23:46
 

Daha önce ilan edildiği üzere, 11 Şubat 2023 tarihinde yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile 1...
yazının devamını oku »

RASTGELE-DER'İN KURULDUĞU 2002 YILINDAN BU YANA AMATÖR BALIKÇILIK İLE İLGİLİ MEVZUATTA NELERİN DEĞİŞİMİNİ, GELİŞİMİNİ SAĞLAYABİLDİK?
Bilindiği üzere Derneğimiz RASTGELE-DER'in Tüzüğünün amaç maddesinde yer alan "amatör balık avcılığı...
yazının devamını oku »

KENE Mİ TEHLİKELİ, YOKSA ÇENE Mİ?
Her sene bir kere, nadiren iki kere fırsat bulduğumuz bir maceramız var. Bu macera 3-4 günlüğüne Kız...
yazının devamını oku »

DOSTLARLA AVLANMAK
Dostluk kavramı herkes gibi benim için de çok değerli bir kavramdır. Bu zamanda dost bulmak tabiri c...
yazının devamını oku »

EŞİM NASIL BALIKÇI OLDU?

Çoğu erkek eşi balık avına çıkmadığı için bu güzel zevkten mahrum kalıyor.Ben bu k...
yazının devamını oku »

Tüm köşe yazıları

İstanbul Ankara İzmir

 

Site içerisinde online olan kullanıcılar (2 kişi)
Kahraman Melek, Teoman Sanalan,
tarifler | hakkımızda | iletişim | basından haberler | balık ve kamp malzemesi | trofe | ilk yardım | linkler | rastgele-der ailesi