Üyelik Sözleşmesi

FORUM KURALLARI VE SÖZLEŞMESİ


A. Genel Bilgiler ve Yaptırımlar:

1.   Bu forum, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” ve diğer yasalar ile emredici düzenlemeleri çerçevesinde yayın yapar.
2.   Forum; RASTGELE-DER Üyeleriyle olduğu kadar, tüm Amatör Olta Balıkçıları ve bu konuya ilgi duyan her insan ile; Derneğimiz ile ilgili her türlü konu ve doğal olarak amatör olta balıkçılığı konusunda bilgi paylaşımını, GENELDE ise sadece amatör olta balıkçılığı konusunda bilgi paylaşımını hedeflemektedir.
3.   Amatör olta balıkçılığının anayasası hükmünde olan ve yürürlükte olan “ Denizlerde ve iç sularda Amatör (sportif) amaçlı Su ürünleri avcılığını düzenleyen Tebliğ” çerçevesinde yapılacak avlar bu forumda kabul gören avcılık yöntemleridir.
4.   Bu yöntemlere aykırı yapılacak balık avına ilişkin aktarımlar yayından kaldırılacaktır.
5.   Derneğimiz üyeleri forumun doğal üyeleri olup, forumumuzun genele açık bölümünde Forum Yönetimi üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Foruma dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten dilediği zaman çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği forum olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır.
6.   Forum üyeliği ücretli değildir ve dolayısıyla "forum üyeliği" üye nezdinde hiçbir hak doğurmaz, tüketicinin korunması hakkında kanuna tabi değildir.
7.   Forumda sahte kimlik kullanmak yasaktır. Forumda takma ad ( nick ) yerine gerçek isimlerinizin kullanılması tercih edilir. Takma ad kullanılsa bile altındaki alana gerçek isimlerin (görünen isim) yazılması zorunludur. Forumda kimlik bilgileri ve üyelik bilgileri başlıkları altında iki ayrı bölüm mevcuttur. Her iki bölüme de bilgi girişi yapılması  zorunludur. Girdiğiniz bilgilerin doğru olmadığı herhangi bir şekilde tespit edilirse üyeliğinize son verilecektir. Forumda aynı kişi birden fazla isimle üye olamaz.
8.   Toplumumuzda gayri ahlaki kabul edilecek; nick, avatar, imza kullananların ve yazışma yapanların mesajları/imzaları/avatarları ilk etapta düzenlenecek ve üye uyarılacak, ikinci seferde ise üyeye haber verilmeksizin üyelik bilgileri askıya alınacak veya silinecektir.
9.   Dünyanın en güzel dillerinden birine sahibiz. Forum içi iletilerde basit Türkçe dil ve imla kurallarına uyalım, noktalama işaretlerini kullanalım. Hızlı ve konuşma ( Chat ) tarzında yazılmış iletiler diğer kullanıcıların yazılanı anlamasını güçleştireceğinden bu tip yazışma tarzını kullanmamaya özellikle dikkat edelim.

   B. Mesaj İçerikleri:

1.   Forumda din, dil, ırk, siyaset vb konular hakkında ileti yazılmaz, tartışılmaz. Bu kuralı ihlal eden üyelerimiz öncelikle uyarılacak, tekrarı hakkında üyelikleri gözden geçirilecektir
2.   Küfür, hakaret, tehdit, sataşma, aşağılama, tahrik edici, kişi hak ve özgürlüklerine saygısız içeriğe sahip mesajlar göndermek yasaktır. Yöneticiler tarafından görülen bu tip mesajlar haber verilmeksizin silinecek ve mesajı atanlar uyarılacaktır. Bu tür mesajlara yine aynı şekilde karşılık vermek de suç unsuru olup, kesinlikle yasaktır. Bu kuralı ihlal edenlerin forum üyeliğine son verilir.
3.   Üyeler arasında sert tartışma ve polemik yaratacak mesajlar genele açık forum bölümüne gönderilemez.
4.   Üyeler hakkında yapılan konuşmalarda belirtilen kuralların dışında geçen tartışma ya da konuşmaları forum yöneticileri istedikleri zaman kilitleyebilirler. Kilitleme yapıldıktan sonra ilgili konuyla alakalı olarak, forum üyeleri hiçbir şekilde mesaj atamazlar.
5.   Forumumuz yediden yetmişe herkese açık bir forumdur. Bu sebepten dolayı forumda genel ahlaka aykırı konular ile ilgili mesaj atmak, imajlar eklemek yasaktır. Yazdığımız iletilerde ve gönderdiğimiz mesajlarda sigara, silah, alkol vb. zararlı maddeleri özendirici ifade ve imajların yer almamasına en yüksek düzeyde dikkat edelim.
6.   Mesaj yazarken büyük harf kullanmak internet kültüründe hitap ettiğiniz şahsa ya da topluluğa bağırmak anlamı taşıdığı için,  büyük harfler ile yazı yazmamaya özen gösteriniz.
7.   Özel günler için ( resmi ve dini bayramlar, kandil, doğum günü vb.) site yönetimi gerekli başlığı uygun olan günlerde açacaktır. Diğer kullanıcılarla bayramlaşmak, özel günlerini kutlamak isteyen üyelerimiz açılan tek başlık altından devam edeceklerdir. Kişiye özel tebrik mesajı atacak arkadaşlar ayrıca başlık açamazlar. Belirtilen durumda forumun “Özel Mesajı” özelliğini kullanmaları gerekmektedir.
8.   “Kan aranıyor” ya da “Yardım Anonsu” tarzındaki mesajların foruma gönderilmesi yasaktır; ancak acil durumlarda forum yöneticilerine başvurarak onların gruba bildirim yapması sağlanmaktadır.
9.   Bu forumda yazılan yazıların ve gönderilen (eklenen) imajların sorumluluğu yazarına aittir. Üyelerimiz, herhangi bir kaynaktan alıntı yapılması durumunda 300 kelimeye kadar olan kısmını kaynak göstermek kaydıyla kullanabilirler. 300 kelimeyi aşan alıntılarda yazılı izin almak yasal olarak zorunludur. Bu ve buna benzer alıntıları fark eden üyelerimiz site yönetimine bilgi verebilirler.

C. Mesaj Atılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

1.   Üyeler yeni bir konu / başlık açmadan önce, o konu / başlık'ın daha önceden açılıp açılmadığını kontrol etmekle mükelleftir. Forum içi arama özelliği kullanılarak konu / başlık aranılabilir. Yöneticiler açılan ilgili, benzer konuları, doğru bölümde açılmamış konuları, tekrar eden konu başlıklarını uyarıya gerek duymadan değiştirebilirler.
2.   Gönderilen iletilerin ekleri 200 kb ile sınırlandırılmıştır. İleti ekleri 200 kb’dan büyük olamaz.
3.   Bir mesajda gönderebileceğiniz eklerin büyüklük ve sayıları mesaj altında belirtilmekte olup, yönetici tarafından zaman içerisinde değiştirilebilir.
4.   Forumda reklam yapılamaz. Konusu ne olursa olsun, yönetimin izin vermediği herhangi bir malın, markanın, sitenin veya forumun doğrudan veya dolaylı yoldan reklamının yapılması kesinlikle yasaktır. İletiler ile kullanılan imza ve avatarlar da bu kapsamdadır.
5.   Ayrıca üyelerin kendi aralarında balık avı ve kamp  malzemeleri vs. alışverişine, sahip oldukları ve satmayı düşündükleri balıkçılık malzemelerinin ilanlarını vermelerine ilgili konu başlığı altında izin verilir.  Yalnız satışa çıkarılan malzemelerde amaç, eldeki atıl malzemeyi değerlendirmek olmalıdır. Ticari bir işlem görüntüsü verecek satış ve teklifler yasaktır. Moderatörlerde bu yönde bir kanaat oluşması halinde, ilgili mesaj silinecektir.
6.   Hiçbir üye ticari olarak bağlantılı olduğu bir kuruluşun reklamını yapamaz, kar sağlayacağı tanıtımlarda bulunamaz. Ancak balıkçılık malzemelerinin nereden temin edilebileceği konusunda yukarıdaki kurallara bağlı kalmak koşulu ile bilgi paylaşımı yapılmasında sakınca yoktur.
7.   Üyeler arasında yapılan bu tür alışverişlerde çıkacak aksaklıklar ve olumsuzluklar karşısında  Forum hiçbir şekilde sorumluk kabul etmez. Yapılacak olan alışverişler üyelerin karşılıklı güven ilişkileri çerçevesinde olacaktır.
8.   Site ve forum içi materyallerin ( bilgi, yazı, resim vb) site ve forum dışına taşınması ve  kullanımı RASTGELE-DER Yönetim Kurulunun iznine tabidir.
9.   Forumda T.C. Anayasasının ve ceza yasalarının suç olarak nitelediği davranışlarda bulunmak, yazılar yazmak, konular açmak kesinlikle yasaktır. 5651 SAYILI “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun” la yasaklanmış; fiil, davranış ve yazışmalarda bulunanların üyeliklerine derhal son verilecektir. Bu kanuna, Türk ceza yasası ve emredici kurallara muhalefet duru-munda; talebi halinde savcılık, emniyet ve diğer ilgili makamlara, kullanıcının; IP ve diğer şahsi bilgileri verilecektir.


D. Diğer Hususlar:

1.   Forumdaki yıldız uygulamasında yıldız sayısı yüksek olan iyi balıkçı, düşük olan kötü balıkçı değildir. Yıldızların anlamı site içindeki katılım ve paylaşım durumunuzun simgeselleştirilmesidir. Forumdaki aktiviteniz arttıkça yıldız sayınızda buna bağlı olarak artacaktır.
2.   Üyelik sözleşmesini lütfen sizden istendiği şekilde doldurunuz. Foruma üyeliğiniz hemen başlayacaktır. Ancak en kısa sürede üyelik bilgileriniz kontrol edilecektir. Bu kontrol neticesinde  üyelik sözleşmesinde sizden istenilenler hususunda bir eksiklik görüldüğü takdirde forum yönetimi tarafından bu eksikliklerin giderilmesi konusunda bilgilendirileceksiniz. Belirtilen süre  içinde bu eksikliklerin giderilmemesi durumunda üyeliğinize son verilecektir
3.   Yönetim gerekli gördüğü takdirde kurallar üzerinde değişikliğe gitme, yenilerini eklemeye haizdir. Değiştirilen veya eklenen kurallar, değiştirildiği ya da eklendiği andan itibaren  yürürlüğe girmiş kabul edilir. Üyeler forum' a üye olduklarında tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar ve forum kurallarını takip etmekle mükelleftirler.