Gönderen Konu: 2/1 NOLU TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK  (Okunma sayısı 5682 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı M.Hakan Başar

  • M.Hakan BAŞAR
  • Üye
  • *
  • Kayıt Tarihi: Eyl 2008
  • İleti: 569
  • Cinsiyet: Bay
  • SADECE AMATÖRÜM
TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından :

2/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/25)

 

MADDE 1 – 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in, “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)  bendinde yer alan balık boyu tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, kılıç balığında ise, balığın alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (çatal boyu)”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in, “Akdeniz’deki yer yasakları” başlıklı 4 üncü maddesine, dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Mersin ilinde, Anamur ilçesi, Karaağan burnu (36° 02,244' N - 32° 42, 486' E) merkezde kalacak şekilde 1 millik sahil şeridinde ve Kızılliman mevkii Arap burnu (36° 05, 200' N - 33° 05,466' E) ile Gökçevlik (36° 06,500' N - 33° 06, 633' E) mevkii arasında,

kıyıdan 200 metre mesafe içerisinde, her türlü istihsal vasıtası ile ”

MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in, “Ege denizindeki yer yasakları” başlıklı 5 inci maddesine ondördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(15) Muğla ili, Ortaca ilçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç, dönem boyunca su ürünleri avcılığı yasaktır.”

“(16) Gökova körfezinde;

(a) Akbük limanında; (37° 01, 431' N - 28° 06,863' E) ile (37° 02,108' N - 28° 06,915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında,

(b) Akyaka’da;  (37° 03,041' N - 28° 18,600' E) ile (37° 01,540' N - 28° 18,600' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda,

(c) Çamlı limanında; Çapa burnu (37° 00,044' N - 28° 13,250' E) ile (37° 00,240' N - 28° 14,731' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde,

(ç) Boncuk koyu- Karaca limanında; (36° 59, 016' N - 28° 11,828' E) koordinat noktası ile Dedek burnunu (36° 56, 967' N - 28° 11,618' E)  birleştiren hattın doğusunda,

(d) İngiliz limanında (Değirmen Bükü) (36° 56, 170' N - 28° 08,358' E) ile (36° 56,812' N - 28° 09,542' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney-doğusunda,

(e) Bördübet limanında; (36° 49, 800' N - 28° 02,649' E) ile (36° 48,156' N - 28° 03,176' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda,

her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in, “Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının b bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan 1 Eylül 2010 tarihi, 1 Eylül 2011 olarak değiştirilmiştir.

“Ancak, 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren bu alanlarda manyatla avcılığa izin verilmeyecek olup, balıkçı gemileri için avcılık İzin Belgesi düzenlenmeyecektir.”

“(6) Dolanan ağların (drift-net) kullanımı dönem boyunca, uzun mesafe göç eden türlerin (kılıç, yazılı orkinos, uzun kanat orkinos (tulina), gobene (tombik)) avcılığında kullanılan modifiye edilmiş dolanan ağların kullanımı ise 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yasaktır. Bu türleri avlamak için kullanılacak modifiye edilmiş ağların il/ilçe müdürlüklerine tespit ettirilmesi ve tespit sonrası ibraz edilecek belgeye istinaden Ek-1 de yer alan avcılık İzin Belgesi’nin alınması zorunludur.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğ’in, “Boy ve ağırlık yasakları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasındaki çizelgeye aşağıdaki türler eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Denizlerde yapılan avcılıkta, 16 ncı madde ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızi (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir. Ancak, algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15’ i nispetinde hedef dışı avlara müsaade edilir. Arızi olarak avlanan ürünün tek olması halinde bu limitler dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğ’in, “Orkinos avcılığı” başlıklı 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) İzin işlemleri;

a) Orkinos avcılığı yapacak gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden Ek-1’de yer alan "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur. Bu izin sadece gırgır ağları ile avlanacak ve geçmiş yıllarda bu izni almış balıkçı gemilerine verilir. Avcılık izni, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotasına uygun olarak, her yıl Bakanlığın belirleyeceği yönteme göre tespit edilecek sayıdaki balıkçı gemisine verilir.

b) Orkinos taşımacılığı yapacak gemiler için de, geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden Ek-1’de yer alan "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

c) Bir balıkçı gemisi, orkinos avcılık veya taşımacılık izinlerinden sadece birini alabilir. Taşıma izni alan gemilerde taşıma kafesi ağı hariç istihsal vasıtası bulundurulamaz.

(2) Genel hususlar;

a) 15 Haziran – 15 Mayıs tarihleri arasında gırgır ağlarıyla orkinos avcılığı yasaktır. Avcılığın serbest olduğu dönemde, kota miktarının dolması durumunda gemiler avcılık faaliyetine son verir.

b) Başka ülkelerin firma ya da balıkçıları ile anlaşarak, balıkçı gemilerinin kiralanması suretiyle avcılık faaliyetinde bulunulması yasaktır.

c) Ortak balıkçılık operasyonuna katılacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması ve geminin bireysel av kotasına sahip olması zorunludur. Ortak operasyona katılacak gemiler için yapılacak izin başvurusunda; operasyonun süresi, operasyona katılacak gemiler, avlanacak orkinos miktarının gemiler arasındaki dağılım şekli, avlanan orkinosların çiftliklere nakledilecek olması halinde ise bu çiftliklere ilişkin bilgiler yer alır.

ç) Avlanan orkinosların Bakanlıkça belirlenen karaya çıkış noktaları dışındaki yerlerden karaya çıkarılması ve nakledilmesi yasaktır.

d) Orkinos avcılığı ve taşımacılığı yapacak gemilerde, Bakanlıkça belirlenen özelliklere sahip çalışır durumda gemi izleme cihazı bulundurulması zorunludur. Cihazda arıza olması durumunda, bu durumla ilgili olarak öncelikle Bakanlığın bilgilendirilmesi ve sonrasında geminin konum bilgilerinin 2 saatte bir Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

e) Orkinos avcılığına ilişkin düzenlemelere uymayan gemilerin “İzin Belgeleri”ne el konularak, iptal edilmek üzere, iznin verildiği il müdürlüğüne gönderilir.

f) Orkinos avlanma izni alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin Bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorundadır.

g) Av sezonunda avlanıldığı halde Bakanlığa bildirilmeyen, tahsis edilen kotadan fazla avlanılan ve sezon kapandıktan sonra avlanılan miktarlar için Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve Sağlık Sertifikası düzenlenmez. Bu balıklar canlı ise doğaya salınır, ölü ise el konulur.

ğ) Orkinos ve orkinostan elde edilen ürünlerin (iç organlar hariç) yurtdışı ve yurtiçinde Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmaksızın satışı yasaktır.

h) Orkinos ağlarının bocilik kısmında ağ göz açıklığı 44 mm.den küçük olamaz.

ı) Orkinos avcılığında, orkinos aramak amacıyla uçak veya helikopter kullanımı yasaktır.

i) 30 kilogramın altındaki orkinos balıklarının avlanması yasaktır. Ancak 10-30 kg arasındaki orkinoslar için, orkinos av gemilerine en fazla %5 oranında istisna uygulanır.

j) Av kotasını tamamlayamayan gemiler, avlamadıkları kota miktarını bir sonraki yıla devredemezler.

(3) Avcılık işlemleri;

a) Orkinos avcılık izni verilmiş ve av kotası tahsis edilmiş 24 m.den büyük gemilerin avlanma süresi boyunca ICCAT Bölgesel Gözlemcisi bulundurması, 24 m.den küçük gemilerin ise av süresinin % 20’sinde ulusal gözlemci bulundurması zorunludur. Ortak balıkçılık operasyonlarına katılacak balıkçı gemilerinde, gemi büyüklüklerine bakılmaksızın, avcılık dönemi boyunca bir ICCAT bölgesel gözlemcisi bulundurulması zorunludur. Av gemisinden taşıma gemisine ya da iki taşıma gemisi arasında yapılan transfer işlemleri ICCAT bölgesel gözlemcisi nezaretinde yapılır.

b) Av gemisinin kaptanı, taşıyıcı gemisine yapılan transfer operasyonu sonunda, Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Bildirimini doldurarak taşıma gemisi kaptanına teslim etmek zorundadır. Taşıyıcı gemiler bu belgeler olmadan, transfer bölgesinden ayrılamaz.

c) Taşıyıcı gemi kaptanına av gemisi kaptanı tarafından iletilen ICCAT Transfer Bildirimi’nin, ICCAT Bölgesel Gözlemcisine imzalatılmış olması zorunludur.

ç) Av kotasının takibi ve denetimi amacıyla, her av operasyonunun hemen sonrasında avlanılan orkinos miktarının ve avın gerçekleştiği yerin koordinatının, Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

(4) Taşıma işlemleri;

a) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) ve ICCAT Transfer Belgesi, çiftliğe veya belirli limana transfer sırasında ürüne eşlik edecektir.

b) Taşıma yapacak tekneler; taşıma faaliyetine başladıkları anı, mevkilerini ve nihai varış noktasına ilişkin rotalarını, tahmini varış sürelerini ve kafeslerde taşıdıkları ürünün miktarı ile hangi av teknesinden aldıklarını gösterir belgeleri bulundurmak ve faaliyet öncesinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar.

c) Taşıyıcı geminin kaptanı, taşıma kafeslerine yapılacak transfer işlemini, suda video kamera aracılığıyla kaydedilmesini ve kayıtların gemide bulundurulmasını sağlamak zorundadır.

ç) Diğer ülke kotalarına esas orkinosların transferi ve nakli, kota sahibi ülkeden ön izin alınmadan başlatılamaz.

(5)  Çiftlik işlemleri;

a) Bakanlık izni olmadan çiftliklerdeki kafeslere transfer işlemi başlatılamaz.

b) Çiftlik yetkilileri, taşıma kafeslerinden çiftlikteki kafeslere gerçekleştirilen transfer işlemini, suda video kamera aracılığıyla kaydedilmesini ve kayıtların çiftlikte bulundurulmasını sağlamak zorundadır.

c) ICCAT tarafından öngörülen doğru, eksiksiz, onaylı belge ve bilgilere sahip olmayan orkinosların çiftliklere stoklanması yasaktır.

ç) Orkinos avcılık iznine sahip olmayan, kotası bulunmayan veya yeterli kotaya sahip olmayan gemiler tarafından avlanan ya da gerçeğe aykırı olarak rapor edilen kafeslere yerleştirilmiş orkinosların tespiti durumunda, bu balıklara el konularak, doğaya salınır.

d) Çiftlikteki kafeslere gerçekleşen bütün transferler ve kafeslerden yapılan balık hasadı süresince ICCAT Bölgesel Gözlemcisi bulundurulması zorunludur.

e) Avlanılan orkinosların, taşıma işlemleri tamamlandıktan sonra, çiftliklerdeki tespiti il müdürlüklerince yapılır. Kayıt dışı balık tespiti durumunda bu balıklar doğaya salınır.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğ’in, “Çift kabuklu yumuşakça avcılığı” başlıklı 26 ncı maddesinin, birinci fıkrasının, (a) bendinin ikinci ve üçüncü alt bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bend eklenmiştir.

“2) Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili, Kefken Adası Feneri (41°13,017' N - 30° 15,076' E) arasında kalan karasularımızda,

3) Bartın ili, Tosun burnu (41° 52,000' N-32° 52,271' E) ile Samsun ili, Yakakent ilçesi Çayağzı burnu (41° 41,040' N - 35° 25,193' E) arasında kalan karasularımızda,

4) Samsun-Ordu il sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü (41° 08,874' N - 37° 10,112' E)  yer ile Gürcistan sınırı arasında kalan karasularımızda, dönem boyunca beyaz kum midyesi istihsali yasaktır.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğ’in, “Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı” başlıklı 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) a) Balıkesir ili Ayvalık ilçesi, Eğribucak burnu (39° 16,399’ N-26° 36,589’ E) ile İzmir ili Çeşme ilçesi, Karaabdullah burnu (38° 15,955' N - 26° 14,373' E) ve Mersin ili Anamur burnu ile Seyhan nehrinin denize döküldüğü yer arasında kalan karasularımız dışındaki alanlarda deniz patlıcanı avcılığı yasaktır.

b) Deniz patlıcanı avcılığının serbest olduğu alanlarda 15 Eylül - 15 Temmuz tarihleri arasında dalma yöntemi ile avcılığı yapılabilir.

c) Dalma yöntemi ile deniz patlıcanı avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, Balıkesir,  İzmir veya Mersin İl Müdürlüklerinden birine müracaat edilerek Ek-1’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.

ç) Dalma yöntemi ile deniz patlıcanı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde zıpkın ve bu faaliyetleri sırasında deniz patlıcanı dışında su ürünleri bulundurulamaz.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğ’in, “Dalyan ve lagünlerde avcılık” başlıklı 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olan Antalya ili, Demre ilçesi, Beymelek lagünü ile lagüne ait her iki mendireği birleştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan içerisinde ve Acıgöl de su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğ’in, “Avlanmanın tamamen yasaklandığı içsular” başlıklı 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan listedeki Bitlis satırına Nazik gölü eklenmiş, Sakarya satırından Taşkısığı (Çaltıcak) gölü çıkarılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğ’in, “Zaman yasakları” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)  bendindeki Kilis ili ibaresi çıkarılarak, aynı fıkranın (a) bendine İzmir ibaresinden sonra gelmek üzere eklenmiştir.

MADDE 12 – Aynı Tebliğ’in, “Boy ve ağırlık yasakları” başlıklı 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan çizelgeye aşağıdaki tür eklenmiştir.

 

 

MADDE 13 – Aynı Tebliğ’in, “Sazan, yayın, inci kefali ve gümüş balıkları avcılığı” başlıklı 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“(4) (a) Van gölü havzasında ve inci kefali bulunan bütün içsularımızda her türlü istihsal vasıtası ile 15 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında inci kefali avcılığı yasaktır.

(b) Van gölü ve mansaplarında uzatma ağları dışında av aracı kullanılamaz, kullanılacak ağların göz açıklıkları 40 mm.’den küçük olamaz.

(c) Kullanılmasına izin verilenler dışındaki ağların Bakanlık İl Müdürlüğü bilgisi dışında Van gölü havzasında bulundurulması, izin alınmadan ve izin şartlarında belirtilen şartlara uymadan taşınması yasaktır.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğ’in, “ Kerevit avcılığı” başlıklı 39 uncu maddesinin, ikinci fıkrasında yer alan “Eğirdir gölü ile” ibaresi fıkradan çıkarılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğ’in,  “Diğer genel hükümler” başlıklı 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 1 Eylül 2010 tarihi, 1 Eylül 2012 olarak, maddenin onbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(11) Bakanlıkça belirlenen, Ek-9 listede yer alan akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 m. yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğ’in, “İçsularla ilgili diğer hükümler” başlıklı 44 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 1 Eylül 2010 tarihi, 1 Eylül 2011 olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Bu Tebliğin 12 nci maddesi yayımı tarihinden bir yıl sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

Ek-9   DENİZE VE AKARSU YÖNÜNE DOĞRU 500 METRE MESAFE

İÇERİSİNDE SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ YASAKLANDIĞI AKARSULAR

 

 

 
« Son Düzenleme: 10 Temmuz 2010 - Cumartesi, 19:43:31 Gönderen: M.Hakan Başar »


Sadece Amatörüm..

Oral ATAK

  • Ziyaretçi
Ticari avcılar yine Bakanlığa etki etmiş ve mevcut yasağı bir yıl öteye aldırmış.


"MADDE 4 – Aynı Tebliğ’in, “Sürütme, uzatma ve diğer avlanma araçları ile avcılığa ilişkin yasaklar” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının b bendinin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiş, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan 1 Eylül 2010 tarihi, 1 Eylül 2011 olarak değiştirilmiştir.

“Ancak, 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren bu alanlarda manyatla avcılığa izin verilmeyecek olup, balıkçı gemileri için avcılık İzin Belgesi düzenlenmeyecektir.”
"

Bir yıl daha manyat ile av yapabilecekler...