Gönderen Konu: Güzel Bir Haber Daha :-))  (Okunma sayısı 4031 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Tarık Ersal

 • Tarık ERSAL
 • Rastgele-Der Üyesi
 • *****
 • Kayıt Tarihi: Eyl 2008
 • İleti: 2.350
 • Cinsiyet: Bay
Güzel Bir Haber Daha :-))
« : 24 Mart 2009 - Salı, 16:42:53 »
Aşağıya aktaracağım haberi üyesi olduğum balikavi@yahoogroups.com a sevgili ağabeyim Erdal DARCAN iletti.

Haberin kaynağının kim olduğunu, yani kimin taahhütü olduğunu bilmiyorum.
Keşke herkesin hedefinde bu gibi projeler olsa.

Bence kim oldukları önemli de değil. Yeter ki gerçekleşsin.

PROJE 6
USKUMRUMU GERİ İSTİYORUM.


NOT:

1- Bildiğiniz gibi ilettiğim haberin siyasi yönü için aktarmadım. Aman yanlış değerlendirilmesin.
Yorum yaparsanız lütfen siz de siyasi yönüne girmeyin.

2- Daha okunaklı olarak okumak için Afişin üzerini tıklayın.Tarık ERSAL 
1961 - ANKARA - B Rh+


"MEVZUBAHİS VATAN İSE, GERİSİ TEFERRUATTIR."

Çevrimdışı Tarık Ersal

 • Tarık ERSAL
 • Rastgele-Der Üyesi
 • *****
 • Kayıt Tarihi: Eyl 2008
 • İleti: 2.350
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Güzel Bir Haber Daha :-))
« Yanıtla #1 : 24 Mart 2009 - Salı, 16:49:47 »
MORPOL 73 - 78 Sözleşmesi nedir?

MARPOL 73/78 SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME NOTU


Gemi; tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılması, denizde hareket edebilme kabiliyetine bağlı olan ve pek de küçük olmayan her türlü deniz aracına denilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, bir deniz aracı olan geminin inşa edilmesi ile deniz ticaretinde kullanılması ve denizde hareket etmesi belli ulusal ve uluslararası kurallara bağlıdır. Bu uluslararası kurallardan bir tanesi de denizde seyrü sefer yapan gemiler tarafından denizlerin kirletilmesinin önlenmesine dair  kuralları konu alan bir uluslararası sözleşme olan MARPOL 73/78 Sözleşmesidir. Konuyu ve tanımlamayı biraz daha açacak olursak ülkemiz, “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi (MARPOL 73/78 Sözleşmesi)”ne 24 Haziran 1990 tarihinde taraf olmuştur. MARPOL 73/78 Sözleşmesi, ulusal ve uluslararası sularda sefer yapan 150 Gros Ton ve daha büyük tüm gemileri kapsamaktadır.
 
MARPOL 73/78 Sözleşmesi kendi içerisinde çeşitli hükümleri ve kapsam itibariyle farklı türdeki kirletici maddeleri içeren 6 adet Ek’ten oluşmaktadır. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin 6 adet Ek’i kendi içerisinde çeşitli bölümlerden ve kısımlardan oluşmaktadır. Bu Ek’lerde yer alan bölüm ve kısımlarda, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin ilgili Ek’inde yer alan tanımları, hangi tür gemileri kapsadığı, ne tür hükümleri içerdiği, söz konusu Ek’le ilgili olarak sörveylerin nasıl yapılacağı ve hangi tür şartlara uygun olarak sertifikaların düzenleneceği gibi hususların izahatları yer almaktadır.

Ülkemiz, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Eklerinden “Denizlerin Gemilerden Kaynaklanan Petrol ve Petrol Türevi Maddelerle Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren I. Ek’ine, “Denizlerin Gemilerden Kaynaklanan Zehirli Sıvı Madde Atıkları ile Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren II. Ek’ine ve “Denizlerin Gemilerden Kaynaklanan Çöplerlerle Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren V. Ek’ine taraf olmuştur. Ancak, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin “Denizlerin Gemilerle Taşınan Ambalajlanmış Zararlı Maddelerle Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren III. Ek’ine, “Denizlerin Gemilerden Kaynkalanan Pis Sular ile Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren IV. Ek’ine ve “Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren VI. Ek’ine henüz taraf olmamakla beraber taraf olma çalışmaları sürdürülmektedir.

MARPOL 73/78 Sözleşmesinin yukarıda tanımlanan Ek’lerinde yer alan ve gemilerce, gemi kaptanlarınca, gemi acentalarınca veya deniz ticaret odalarınca yerine getirilmesi zorunlu kılınan hükümlerine ilave olarak, ulusal veya uluslararası sularda seyrüsefer yapan bütün deniz ve içsu araçları için, seyrüseferleri esnasında oluşan ve söz konusu Sözleşmesinin hükümleri kapsamına giren katı ve sıvı atıklar ile geri dönüşüm imkanı olan veya olmayan bütün atıklarını atık alım tesislerine verilmesi  zorunlu kılınmaktadır.

Ayrıca, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin hükümleri uyarınca, 2005 yılından itibaren, balıkçı barınakları, 50 yat kapasitesinin altında kapasiteye sahip olarak hizmet veren yat limanları ve kooperatif birliklerince kendi hizmetleri için kullanılan limanlar hariç olmak üzere, yük elleçlenme faaliyetlerinin yapıldığı tüm limanlarda MARPOL 73/78 Sözleşmesinin ilgili Eklerinin kapsadığı atıkları alabilecek özelliklere sahip tam teşekküllü atık alım tesislerinin bulundurulması zorunludur.

MARPOL 73/78 Sözleşmesinin, “Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesine Dair Kurallar”ı içeren VI. Ek’i 19 Mayıs 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, ülkemizce taraf olma çalışmaları sürdürülmektedir. MARPOL 73/8 Sözleşmesinin VI. Ek’i gereğince, Kuzey Denizi, İngiliz Kanalı ve Baltık Denizi kükürt oksit yayılım kontrol alanı olarak belirlenmiştir. Bu deniz alanlarında seyrü sefer yapan gemilerin kullanacakları yakıtın kükürt veya sülfür oranı, diğer deniz alanlarında seyrü sefer yapan gemilerin kullandığı yakıtın içermiş olduğu  4’lük oranın aksine,   1.5 olmak zorundadır. Gerek gemilerin bacalarından gerekse sanayi tesislerinin veya binaların bacalarından atmosfere karışan karbon monoksit gazı havanın nemi ile birleşerek yeryüzüne asit yağmuru şeklinde düşmektedir. Asit yağmurlarının tabiattaki yeşil alanların yok olmasına sebep olduğu gibi eriştiği su ortamının asiditesini bozarak canlı yaşamını da olumsuz yönde etkilemektedir.Yine, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin VI. Ek’i gereğince, gemilerde yakılan yakıtların gemi bacalarında oluşturduğu kurum gibi kimyasal yakıt atıklarının gemilerin sökümleri esnasında etrafa yayılmaması için, gemi söküm tesislerinde, gemilerin sökülmeden önce bacalarındaki kurumları temizlemek amacıyla baca temizleme tesislerininin kurulmasını zorunlu kılınmaktadır.

MARPOL 73/78 Sözleşmesinin I. Ek’inin 13 H Kuralı gereğince, deniz çevresinin korunmasının en üst düzeye çıkarılması  ve meydana gelebilecek olası bir deniz felaketinin faturasının en az olması bağlamında, ağır petrollerin tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasını 2008 yılından itibaren tankerin teslim tarihine karşılık gelen yıl dönümü tarihi itibariyle yasaklamaktadır. Bu süreler için son geçiş tarihleri, tankerlerin yaşları itibariyle 2015 yılında son bulmak zorundadır.

MARPOL 73/78 Sözleşmesinin 6 adet Ek’i gereğince, MARPOL 73/78 Sözleşmesine tabi olan 150 Gros Ton ve daha büyük gemilere uygulanacak olan Bayrak Devleti Denetimleri veya Liman Devleti Denetimleri neticesinde, yetkili otoritelerce, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin I. Ek’i gereğince “Petrol Kirliliği Önleme Sertifikası”, MARPOL 73/78 Sözleşmesi IV. Ek’i gereğinde “Pissu Kirliliği Önleme Sertifikası”, MARPOL 73/78 Sözleşmesi VI. Ek’i gereğince “Hava Kirliliği Önleme Sertifikası” gibi sertifikalar düzenlenir. Ayrıca, gemilerin seyrü seferleri esnasında, MARPOL 73/78 Sözleşmesi I. Ek’i gereğince “Yağ Kayıt Defteri”, MARPOL 73/78 Sözleşmesi V. Eki gereğince “Çöp Kayıt Defteri” gibi defterlerin gemi görevlilerince doldurulması zorunludur.

Yukarıda’da belirtildiği üzere, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin ana amaçlarından birisi denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesidir. Denizler ve içsular, gemiler tarafından gemilerin seyirleri esnasında kasdi olarak kirletilebileceği gibi, gemilerin muhteviyatında mevcut olan yetersizlikler, eksiklikler veya arızalar neticesinde meydana gelebilecek teknik arıza neticesinde denize sızan kirletici maddeler tarafından da kirletilmektedirler. Bu gibi olayların meydana gelme ihtimalleri göz önüne alındığında, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin ilgili Ek’leri ve bunların uygulanma usul ve esasları ile  Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından gemiler için belirlenen teknik ve işletme gereklerinin Sözleşmeye tabi gemilere gereği gibi uygulanarak sonucunda ortaya çıkaracağı zararının nasıl en aza indirileceğinin etüdsel hesabı iyi yapılmalıdır.

Denizlerde, özel amaçlı olarak atık alım hizmeti ile iştigal edilen atık alım tankerlerinin yükleme ve boşaltma operasyonları esnasında, tanker çevresinin bir tambura sarılı en az tanker boyunun iki katı uzunluğunda bariyer ile çevrileceğine dair hüküm, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin I. Ek’i hükümlerine paralel olarak çıkarılan Yönetmeliklerde istenilen ve petrol operasyonları esnasında meydana gelebilecek olan petrol sızıntılarının yol açacağı çevre kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla, İdare tarafından yerine getirilmesi gereken sorumlulukları içeren bir husustur. Ayrıca, SOLAS 74/88 Sözleşmesi gereğince, gemilerde can emniyetini maksimum düzeye çıkarabilmek için, gemilerin taşıdığı yolcu veya mürettebat sayısı ile orantılı olarak, can salı, can yeleği ve can filikası gibi gereksinimlerin yerine getirilmesi gerekli ise, MARPOL 73/78 Sözleşmesi’nin IV. Ek’i gereğince gemilerde taşınan yolcu veya mürettebat sayısı ile orantılı olarak pissu tankı kapasitesinin hesaplanması hususu da o derecede önemlidir. MARPOL 73/78 Sözleşmesinin IV. Ek’i gereğince, gemilerde pissuların toplanacağı pissu tankının kapasitesi istenen en büyük değerde olmalıdır. Çünkü, geminin pissu tankında her zaman için boş bir alan bulunacak ve böylece denize mecburi olarak illegal boşaltım (discharge) olayının da önüne geçilmiş olacaktır.

MARPOL 73/78 Sözleşmesinin Ek’lerinde yer alan hükümler ile ilgili çalışmalar, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)nun bir alt Komitesi olan Deniz Çevresini Koruma Komitesinin (MEPC) Dönem Toplantılarında ele alınmakta olup, bu toplantılara ülkemizi temsilen diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan ve Müsteşarlığımızdan temsilciler katılmaktadır. 

Kaynak: http://209.85.229.132/search?q=cache:LQpdF2E0-UMJ:www.denizcilik.gov.tr/tr/egitim/dugm/MARPOL_73.doc+morpol+73+78+s%C3%B6zle%C5%9Fmesi&cd=2&hl=tr&ct=clnk&gl=tr

Tarık ERSAL 
1961 - ANKARA - B Rh+


"MEVZUBAHİS VATAN İSE, GERİSİ TEFERRUATTIR."

Çevrimdışı Tuncay UYANIK

 • Tuncay UYANIK
 • Rastgele-Der Üyesi
 • *****
 • Kayıt Tarihi: Eyl 2008
 • İleti: 1.302
 • Cinsiyet: Bay
 • ben ile mutluluk olmaz, biz olmak lazım
  • Kişisel web sitem
Ynt: Güzel Bir Haber Daha :-))
« Yanıtla #2 : 25 Mart 2009 - Çarşamba, 00:27:12 »
Taahhütler;

Balıkçılığın Yok Olmasını Engelleyeceğiz
 
Trol avcılığının durdurulmasını ve ışıklı gır gır balıkçılığın kaldırılması için, tüm balıkçı filolarının kontrol altında olmasını sağlayacağız.
 
Balık yumurtalarının korunması için belirlenen bölgelerde koruma çalışmaları yapacağız.
 
Ekolojik dengeleri koruyacağız. Çöp atıklarını, pet ve naylon atıklarını engelleyeceğiz.
 
Morpol 73-78 antlaşmasını uygulayacağız.
 
Balıkçı esnafının ürünlerini daha sağlıklı ortamlarda pazarlamalarına olanak sağlayacağız.

Mavi ile işaretlediğim taahhütler katliamcıların epey tepkisini çekecektir. Her şeye rağmen bugünleri de görecek miydik dedirten bir kampanya. Hayırlısı diyelim  :)
« Son Düzenleme: 25 Mart 2009 - Çarşamba, 00:28:44 Gönderen: Tuncay UYANIK »
Ben ile mutluluk olmaz, Biz olmak lazım
Bir tutku bizi bir araya getirdi. Birlikte yol almanın keyfini yaşıyoruz.
www.rastgele.org
Rastgelsin
Tuncay UYANIK

Çevrimdışı Mehmet Akyürek

 • Mehmet AKYUREK
 • Rastgele-Der Üyesi
 • *****
 • Kayıt Tarihi: Eyl 2008
 • İleti: 1.308
 • Cinsiyet: Bay
Ynt: Güzel Bir Haber Daha :-))
« Yanıtla #3 : 25 Mart 2009 - Çarşamba, 08:49:57 »
iyi hazırlanmış sözleşmeler ve bunların titizlikle takibi netice verebilir. Ancak Osmanlı zamanında enteresan bir uygulama yapılmış. Bu uygulama sayesinde ne deniz polisi ne bu polisin rüşvet alması ne de gece karanlığı ve takipsiz bölgede kaçak av gibi sorunlar olmadan çok basit şekilde yumurta zamanı kara ve deniz avının önüne geçiliyormuş.
Uygulama çok basit şekilde yapılırmış.

Madem yumurta mevsimi av balık stoğuna zarar veriyor, o halde avı yasaklayalım sonra da kaçak avcıları kovalayalım dememişler, bunun yerine yasak zamanda BALIK ve AV HAYVANI SATIŞINI yasaklamışlar.  :) Pazarlarda zaten zabıta dolanıyor. 3 ay satışı yasaklayınca isteyen avlansın, balığı ne yapacaksa...  :D
İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.

Çevrimdışı Bahadır Can

 • Bahadır Can
 • Rastgele-Der Üyesi
 • *****
 • Kayıt Tarihi: Eyl 2008
 • İleti: 1.003
 • Cinsiyet: Bay
  • Rastgele-Der
Ynt: Güzel Bir Haber Daha :-))
« Yanıtla #4 : 25 Mart 2009 - Çarşamba, 14:47:27 »
iyi hazırlanmış sözleşmeler ve bunların titizlikle takibi netice verebilir. Ancak Osmanlı zamanında enteresan bir uygulama yapılmış. Bu uygulama sayesinde ne deniz polisi ne bu polisin rüşvet alması ne de gece karanlığı ve takipsiz bölgede kaçak av gibi sorunlar olmadan çok basit şekilde yumurta zamanı kara ve deniz avının önüne geçiliyormuş.
Uygulama çok basit şekilde yapılırmış.

Madem yumurta mevsimi av balık stoğuna zarar veriyor, o halde avı yasaklayalım sonra da kaçak avcıları kovalayalım dememişler, bunun yerine yasak zamanda BALIK ve AV HAYVANI SATIŞINI yasaklamışlar.  :) Pazarlarda zaten zabıta dolanıyor. 3 ay satışı yasaklayınca isteyen avlansın, balığı ne yapacaksa...  :D

Akıllıca bir uygulama yapmışlar.
Ancak şimdi denetimleri sıklaştırdığınızda adamlar size bir müstahsil belgesi gösterip , denetimden kaçıyorlar   sopa:
Güzel gören güzel düşünür
Güzel düşünen hayatından lezzet alır.